logo itpoint.cz

Časové zpřesnění a technické podmínky přechodu na uzavřené číslování

ČTÚ vyhlašuje časové zpřesnění a technické podmínky přechodu na uzavřené číslování, kterým se stanovuje a zpřesňuje přechod na uzavřené číslování v noci z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002 a stanovují související podmínky k jeho provedení.

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad"), jako příslušný orgán státní správy podle § 95 bodu 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb. a podle čl. 10 odst. 2 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí, který byl vydán v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku, vyhlašuje časové zpřesnění a technické podmínky přechodu na uzavřené číslování, kterým se stanovuje a zpřesňuje přechod na uzavřené číslování v noci z 21. 9. 2002 na 22. 9. 2002 a stanovují související podmínky k jeho provedení.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Číslovací plán veřejných telefonních sítí (dále jen "Číslovací plán") stanovuje v čl.10, že Úřad vyhlásí časové zpřesnění přechodu na uzavřené číslování. Rozsah přečíslování vyžaduje maximální přípravu, jednoznačnost provedení a příslušnou harmonizaci postupu všech subjektů, které se přečíslování účastní. Úřad proto tímto vyhlášením stanovuje základní časové zpřesnění přechodu na uzavřené číslování a související podmínky k jeho provedení.

Čl. 2
Časové zpřesnění a technické podmínky přečíslování

Čl. 3
Přechodná a závěrečná ustanovení

ČTÚ

Článek ze dne 12. března 2002 - úterý