logo itpoint.cz

Cenový program Českého Telecomu je možné změnit i přes internet

Od pátku 11.1. 2001 si mohou zákazníci Českého Telecomu změnit svůj cenový program i prostřednictvím internetu. Cenový program je nutné změnit nejpozději 10 dní před začátkem příslušného zúčtovacího období, pokud má již v něm platit změněný cenový program.

Od pátku 11.1. 2001 si mohou zákazníci Českého Telecomu změnit svůj cenový program i prostřednictvím internetu.

On-line formulář je umístěn na webové stránce společnosti http://www.telecom.cz/objednavky_online

Zákazníci si také mohou nové cenové programy zvolit každý den (včetně víkendů) v době od 8:00 do 22:00 hodin na speciálně zřízené bezplatné lince 0800151515 a na standardní lince Telefonického centra služeb 0800 123456. Rovněž je v provozu speciální telefonní linka 0800121212, na které zájemci obdrží detailní informace o všech cenových programech pro domácnosti.

Veškeré informace a formuláře k objednání cenových programů jsou také k dispozici v prodejních místech Českého Telecomu - TELEPOINTECH, které jsou otevřeny od pondělí do soboty, a na internetové adrese http://www.telecom.cz . Pro podnikové zákazníky je připravena speciální bezplatná linka 0800222222.

Cenový program je nutné změnit nejpozději 10 dní před začátkem příslušného zúčtovacího období, pokud má již v něm platit změněný cenový program. Nové paušální poplatky a volné hovorové kredity vstupují v platnost od zúčtovacího období, které začíná únorovým datem - tj. po 1. únoru 2002. Pokud má zákazník zúčtovací období například od 25. února, pak je nutné provést změnu nejpozději 15. února. Obdobně je tomu v případě, kdy zúčtovací období začíná např. 17. února, zákazník pak musí změnu cenového programu nahlásit nejpozději 7. února, aby mu nový cenový program platil od následujícího zúčtovacího období.

První změna cenového programu, o kterou zákazník požádá do června 2002, bude provedena zdarma. Za každou další je stanovena cena ve výši 52,50 Kč.

Zúčtovací období - časový úsek, na který je vystaven telefonní účet. Na jeho konci jsou účty zpracovávány a následně rozesílány zákazníkům. Konec zúčtovacího období proto není totožný s datem rozesílání/obdržení telefonního účtu, ale s údaji uvedenými ve vyúčtování.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 14. ledna 2002 - pondělí