logo itpoint.cz

Ceny služeb Internet OnLine Dial-up a QUICK v novém modelu Internet Plus

Imaginet, divize společnosti Český Telecom, oznamuje ceny svých služeb pro přístup k internetu prostřednictvím telefonní sítě od 1.10. 2002. Cena za přístup k internetu se podle nového modelu od 1.10. 2002 skládá z ceny za využití sítě Českého Telecomu a ceny poskytovatele přístupu k síti internet (ISP). Imaginet tímto zveřejňuje cenu svých služeb a umožňuje zákazníkům zjistit celkovou konečnou cenu za komutovaný přístup na internet po 1.10. 2002.

Imaginet, divize společnosti Český Telecom, oznamuje ceny svých služeb pro přístup k internetu prostřednictvím telefonní sítě od 1.10. 2002.

Cena za přístup k internetu se podle nového modelu od 1.10. 2002 skládá z ceny za využití sítě Českého Telecomu a ceny poskytovatele přístupu k síti internet (ISP). Imaginet tímto zveřejňuje cenu svých služeb a umožňuje zákazníkům zjistit celkovou konečnou cenu za komutovaný přístup na internet po 1.10. 2002.

Ceny pro služby IOL Dial-up

Zákazníkům služeb IOL Dial-up nebude od 1.10. 2002 nad tarify Internet 2002 a Internet Plus účtována žádná další minutová cena.*

V případě využití tarifu Internet Plus tak pro zákazníky služeb IOL Dial-up dojde k výraznému zlevnění internetového volání, viz následující tabulka :

Hodinové ceny tarifů Internet Plus a Internet 2002 pro služby IOL Dial-up (v Kč s DPH)

  Internet 2002
od 1.10.2002
Internet Plus od
1.10.2002
Zlevnění v případě využití Internet Plus Zlevnění v %
Silný provoz
(6-18 v pracovní dny)
54 42,40 11,60 21
Slabý provoz
(18-6 v pracovní dny, celý den o víkendech a svátcích)
18 15 3,00 17

Poznámka : toto porovnání vychází z cen nejrozšířenějšího cenového plánu HOME.

Zákazníci budou také moci od 1.10. 2002 využít nový tarif i-víkend pro neomezené surfování o víkendu za paušální poplatek - stačí jej pouze přiobjednat ke stávající službě IOL Dial-up.**

Ceny pro služby QUICK

Služba QUICK bude dostupná prostřednictvím tarifu Internet Plus od 1.11. 2002.

V říjnu 2002 bude zákazníkům dočasně účtována pouze cena za tarif Internet 2002 v současné výši. Od 1.11. 2002 budou služby QUICK účtovány následovně :

Ceny QUICK (v Kč s DPH)

  Kč/min Kč/hod
Silný provoz
(6-18 v pracovní dny)
0,15 9,00
Slabý provoz
(18-6 v pracovní dny, celý den o víkendech a svátcích)
0,05 3,00

Poznámka : k těmto cenám bude zákazníkům účtován tarif Internet Plus nebo Internet 2002.

V případě využití služby QUICK a Internet Plus dojde od 1.11.2002 k mírnému zlevnění o 2,60 Kč/hod. v silném pásmu, jak naznačuje porovnání :

Porovnání cen QUICK s tarify Internet Plus a Internet 2002 (hodinové ceny v Kč s DPH)

  Internet 2002 a QUICK
do 31.10.2002
Internet 2002 a QUICK
od 1.11.2002
Internet Plus a QUICK
od 1.11.2002
Zlevnění od 1.11. 2002
v případě využití Internet Plus
Silný provoz (6-18 v pracovní dny)
Cena za použití sítě ČTc 54 54 42,40  
Cena za službu QUICK 0 9 9  
Celkem v silném provozu 54 63 51,40 2,60
Slabý provoz (18-6 v pracovní dny, celý den o víkendech a svátcích)
Cena za použití sítě ČTc 18 18 15  
Cena za službu QUICK 0 3 3  
Celkem ve slabém provozu 18 21 18  

Poznámka : toto porovnání vychází z cen nejrozšířenějšího cenového plánu HOME.

"Při návrhu cen služeb IOL Dial-up a QUICK jsme využili možnosti dané novým tarifem a snížili tak cenu za volání na internet pro naše zákazníky" poznamenává Radek Soušek, viceprezident Českého Telecomu odpovědný za řízení divize IMAGINET, která provozuje internetové služby. "Uživatelé všech našich připojení přes modem mají tak možnost zvážit, zda budou nadále využívat "jedničkové číslo" platné pro službu Internet 2002, nebo zda přejdou na "dvojkové číslo" a využijí tak výhod nového tarifu Internet Plus, který nabízí v konečném součtu zlevnění internetového připojení."

Jak mohou zákazníci služeb IOL Dial-up a QUICK využít tarif Internet Plus ?

Pokud budou mít zákazníci služeb IOL Dial-up zájem využít tarif Internet Plus, stačí si pouze změnit v nastavení telefonického připojení do internetu telefonní číslo z 971 1 033 11 na 971 2 033 11 - například dle návodu na stránkách www.iol.cz nebo s podporou bezplatné zákaznické linky 800 184 084. Pokud si zákazníci tuto změnu neprovedou, budou mít samozřejmě i nadále možnost využívat tarifu Internet 2002, který zůstane i nadále v platnosti.

Zákazníci služby QUICK budou moci číslo pro tarif Internet Plus (971 2 033 33) využívat až od 1.11. 2002. Do té doby budou moci využívat pouze tarif Internet 2002, ke kterému nebude dočasně po dobu do 1.11.2002 účtována cena za službu QUICK.

* Zákazníci tak pouze hradí stávající měsíční paušál za služby IOL Dial-up
** Neplatí pro službu IOL Mail

 www.telecom.cz

Článek ze dne 1. října 2002 - úterý