logo itpoint.cz

České fórum pro informační společnost znepokojeno nedostatečnou podporou internetu

Fórum pozorňuje, že Česká republika se přistoupením k iniciativě kandidátských zemí eEuropě mj. zavázala dosáhnout podstatného snížení cen za přístup na internet posílením konkurence anebo regulací cen a srovnáváním na evropské a národní úrovni, a to s termínem do konce roku 2002.

Znepokojení nad stále rostoucí disproporcí mezi závazky ČR v oblasti podpory internetu a reálnou situací vyjádřilo ve svém prohlášení České fórum pro informační společnost. Upozorňuje v něm, že Česká republika se přistoupením k iniciativě kandidátských zemí eEuropě mj. zavázala dosáhnout podstatného snížení cen za přístup na internet posílením konkurence anebo regulací cen a srovnáváním na evropské a národní úrovni, a to s termínem do konce roku 2002.

Tento požadavek zakomponovala česká vláda i do svého Národního akčního plánu eEurope+. Podle názoru ČFIS jej však nenaplňuje a v zadaném termínu nenaplní. Ceny Českého Telecomu za komutovaný přístup k internetu pro rok 2002 neklesly, ale naopak se ještě zvýšily. Přitom nejširší veřejnost je pro potřeby komutovaného připojování k internetu zcela odkázána na služby České Telecomu a ani druhý rok po deklarované liberaci českého telekomunikačního trhu nemá možnost volby. Zákazníci Českého Telecomu navíc nemohou odebírat pouze takové objemy jeho služeb, jaké skutečně potřebují - formou zvýšeného měsíčního paušálu, zahrnujícího volný kredit, jsou nuceni dopředu zaplatit za určitý minimální objem služeb, bez ohledu na to, zda je skutečně využijí či nikoli. Rozhodně nelze tedy mluvit o "podstatném snížení cen za přístup na internet". České fórum pro informační společnost, které jako poradní orgán Rady vlády pro státní informační politiku sdružuje zástupce nejširší veřejnosti, považuje tuto skutečnost za alarmující a pokládá za nutné upozornit na její důsledky.

Kromě neplnění přijatých závazků ve vztahu k EU jde zejména o to, že může dojít ke zpomalení rozvoje informační společnosti v České republice. Jak dokládají statistiky OECD, ceny za telekomunikační služby a za přístup k internetu jsou v ČR při posuzování podle reálné koupěschopnosti obyvatelstva trvale jedny z nejdražších v Evropě. To má přímou souvislost s nízkou mírou využívání internetu a podkopává snahy zvýšit informační gramotnost občanů či zavést elektronický obchod, ovlivní to konkurenceschopnost firem, nebude dostatečné publikum pro nabídku služeb e-governmentu, zdravotnictví on-line a podobně.

Současně s předáním prohlášení ČFIS Radě vlády pro státní informační politiku se výkonný výbor ČFIS obrátil na ministra Karla Březinu, který je předsedou rady vlády, se žádostí o informování členů ČFIS a veřejnosti obecně o dalších plánech státu v oblasti podpory rozvoje internetu v souladu se všemi závazky stanovenými iniciativou eEurope+2003, ke které se Česká republika usnesením vlády ČR v loňském roce přihlásila.

za výkonný výbor ČFIS
Jiří Benedikt
předseda ČFIS

www.brezen.cz

Článek ze dne 20. února 2002 - středa