logo itpoint.cz

České Radiokomunikace i nadále bez závažných problémů zajišťují celoplošné televizní a rozhlasové vysílání i telekomunikační služby.

V důsledku záplav se doposud nevyskytly žádné závažné poruchy, které by ohrozily rádiové nebo televizní vysílání zajišťované společností České Radiokomunikace. České Radiokomunikace navíc v této krizové situaci poskytly zázemí pro vysílání Country Rádia, které bylo v dopoledních hodinách evakuováno ze svých vysílacích prostor.

České Radiokomunikace i přes rozsáhlé záplavy v České republice bez větších problémů zajišťují terestriální celoplošné televizní a rozhlasové vysílání v plném rozsahu.

"V důsledku záplav se doposud nevyskytly žádné závažné poruchy, které by ohrozily rádiové nebo televizní vysílání zajišťované společností České Radiokomunikace, takže občané mohou býti i nadále prostřednictvím těchto médií informováni o nejaktuálnější situaci ve všech postižených oblastech. České Radiokomunikace navíc v této krizové situaci poskytly zázemí pro vysílání Country Rádia, které bylo v dopoledních hodinách evakuováno ze svých vysílacích prostor.

Počínaje 12.8. 2002 až do současnosti jsou prostřednictvím naší společnosti také nepřetržitě zajišťovány mobilní televizní přenosy pro ČT, NOVU a PRIMU z oblasti Prahy - Letná / Metronom, most Legií a Kampa.

České Radiokomunikace rovněž pomáhají postiženým firmám poskytnutím prostoru pro umístění jejich technologií na objektech ČRa, a.s., které umožňují bezpečný provoz informačních a komunikačních technologií. Konkrétně se jedná o společnosti AT&T, EUROWEB, Kaufland, DATRON.

"Vycházíme pochopitelně maximálně vstříc i potřebám našich zákazníků, pokud v důsledku povodní došlo k zaplavení lokalit ať už s našimi vlastními technologiemi sítě RadioNET a nebo technologiemi samotných zákazníků. Díky přechodným instalacím a rekonfiguracím sítě nedochází k výpadkům ani zastavení provozu.", doplnila tisková mluvčí.

 www.cra.cz

Článek ze dne 15. srpna 2002 - čtvrtek