logo itpoint.cz

České Radiokomunikace ukončily oceňování svých investic ve společnosti Contactel

Představenstvo společnosti rozhodlo o vytvoření opravné položky ve výši 1,271 miliardy Kč, která by zohledňovala hodnotu firemních investic v Contactelu.

Praha 11. dubna 2002 - České Radiokomunikace a.s. dokončily proces oceňování svých investic ve společnosti Contactel s.r.o., které probíhaly za asistence nezávislých expertů.

V návaznosti na uzavření auditovaných výkazů Českých Radiokomunikací představenstvo rozhodlo o vytvoření opravné položky, která by zohledňovala hodnotu firemních investic ve společnosti Contactel s.r.o.

Opravná položka ve výši 1,271 miliardy Kč byla zahrnuta do hospodářských výsledků podle českých účetních standardů za rok 2001, které byly ve zkrácené podobě zveřejněny jako součást pozvánky na řádnou valnou hromadu vydanou 10. dubna 2002. Výše opravné položky je ekvivalentní rozdílu oproti předběžným hospodářským výsledkům zveřejněným v 31. ledna 2002.

 www.cra.cz

Článek ze dne 12. dubna 2002 - pátek