logo itpoint.cz

Český Mobil nabízí přístup k internetu pro školy a knihovny

Satelitní komunikační systém na bázi technologie SkyBlaster může zajistit širokopásmový přístup k Internetu na celém území České republiky, dosažitelná rychlost spojení je až 800 kb za sekundu. Systém nabízí vhodné řešení pro školy a knihovny různých velikostí a s různými potřebami.

Český Mobil, a.s., ve spolupráci s partnerskými firmami Gilat Europe, GmbH, a PVT, a.s., předložil nabídku zajištění přístupu k Internetu ve školách a knihovnách v České republice. Nabídka vychází z příslibu pomoci vysloveného Českým Mobilem v souvislosti s udělením licence a byla předložena po konzultacích se zástupci Ministerstva školství, Ministerstva kultury a Ministerstva dopravy a spojů.

Skupina společností vedená Českým Mobilem nabízí řešení, které po technické i komerční stránce považuje za lepší než ostatní alternativy a které je mimořádně výhodné zejména pro vzdělávací instituce. Řešení je založeno na celosvětově nejvyspělejším systému obousměrné satelitní komunikace, který se vyznačuje následujícími výhodami :

Nabídka je členěna na několik variant služeb koncipovaných tak, aby vyhovovaly různým velikostem a potřebám škol a knihoven. Každá z variant garantuje neměnný měsíční poplatek po dobu 4 let. Bez dodatečných poplatků se nabízí :

Český Mobil ve spolupráci se svými partnery nabízí řešení na bázi produktu SkyBlaster 360E firmy Gilat, který představuje nejnovější verzi technologie Very Small Aperture Terminal (VSAT). Společnost Gilat dodnes celosvětově zřídila přes 300 000 terminálů s obousměrnou satelitní komunikací, 70 tisíc z nich pak právě se špičkovou technologií SkyBlaster. Jedním z nejvýznamnějších uživatelů systému VSAT je například americká pošta s více než 33 000 terminály. Satelitní přístup na Internet využívá řada škol a knihoven v USA a Kanadě a dalších zemích světa. Tento systém objednávají ve velkém i přední evropští poskytovatelé internetových služeb, jako jsou BT Openworld a Tiscali.

Kromě řešení satelitní komunikace partnerská skupina nabízí i řešení mobilního přenosu dat na bázi technologie GPRS Českého Mobilu včetně bezplatného poskytnutí GPRS modemů a výhodných tarifů. Tato nabídka je zaměřena pouze na aplikace vyžadující mobilitu, jako jsou např. pojízdné knihovny.

Partnerské organizace jsou si vědomy skutečnosti, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svěřilo řízení projektu generálnímu dodavateli, který bude rovněž odpovědný za integraci veškerých součástí infrastruktury ve školách včetně LAN a počítačů. Partnerské organizace jsou připraveny spolupracovat s generálním dodavatelem při integraci svého řešení přístupu k Internetu v rámci projektu Internet do škol.

Varianty služeb

Varianty služeb jsou koncipovány tak, aby odpovídaly různým velikostem a potřebám škol a knihoven. Každá varianta garantuje neměnný paušální měsíční poplatek za každou stanici po dobu 4 let.

Název varianty Popis varianty Šířka satelitního pásma pro download*
Základní Tato alternativa je vhodná pro objekty s omezenými potřebami, kde připojení k Internetu bude zajištěno na jednom nebo několika počítačích. 64 kb – 800 kb za sekundu
Malá síť Tato alternativa je vhodná pro objekty, kde přístup na Internet bude zajišťován v rámci malé sítě. Poskytovaná šířka pásma na jednu lokalitu v době špičky je 256 kb za sekundu. 256 kb – 800 kb za sekundu
Středně velká síť Tato alternativa je vhodná pro objekty, kde přístup na Internet bude zajištěn v rámci středně velké sítě. Poskytovaná šířka pásma v době špičky je 448 kb za sekundu. 448 kb – 800 kb za sekundu
Širokopásmové Tato alternativa je vhodná pro objekty, kde připojení k Internetu bude zajištěno v rámci velké sítě. Poskytovaná šířka pásma v době špičky činí 640 kb za sekundu. 640 kb – 800 kb za sekundu
Pro učitele Tato alternativa je určena pro domácnosti učitelů, ředitelů a správců. až 800 kb za sekundu
Mobilní Tato alternativa je určena pro mobilní aplikace nebo objekty, kde ze závažných důvodů nelze využít žádnou z předchozích alternativ. Nabízí přípojení jednotlivých počítačů k Internetu. podle standardních programů GPRS služeb.

* za standardního provozu, jak jej definuje firma Gilat

Hlavní výhody

Satelitní sítě jsou méně nákladné z hlediska výstavby, údržby a provozu než terestriální sítě. Proto jich dnes využívá řada firem a institucí, zejména ve Spojených státech a v Evropě.

Terestriální sítě jsou náročné na infrastrukturu, ať se jedná o telefonní sítě (založené na měděných rozvodech, optických vláknech, rádiových nebo mikrovlnných stanicích nebo širokopásmových datových sítích, jako jsou DSL, ISDN nebo kabely). Vysoké režijní náklady na tuto infrastrukturu se poté promítají do cen účtovaných zákazníkům. V odlehlých oblastech, kde infrastruktura není k dispozici, je výstavba těchto sítí spojena s obrovskými náklady. To platí pro rozvinuté i rozvojové země.

Satelitní řešení pokrývá celé území České republiky a nezávisí ani na existenci, ani na kvalitě terestriálních sítí. To je významný faktor především s ohledem na skutečnost, že většina škol a knihoven bez internetové konektivity se nachází ve venkovských oblastech vyznačujících se nízkou hustotou terestriálních okruhů. Instalace satelitního zařízení vyžaduje minimální přípravu a je velmi rychlá. Z tohoto pohledu nemá satelitní řešení srovnatelnou alternativu.

Za nejvýznamnější výhodu tohoto řešení je možno považovat mimořádně velkou možnost změny šířky satelitních kanálů. To umožňuje poskytnutí potřebné šířky pásma pro splnění požadavků jednotlivých škol a knihoven. V případě potřeby změny přidělené šířky pásma přitom není zapotřebí provádět žádné úpravy ani výměnu hardware nebo software. Tato vlastnost umožňuje zcela individuální přístup k jednotlivým lokalitám. Možnost individuálního nastavení šířky pásma je významná nejen s ohledem na uspokojení různých požadavků jednotlivých škol, ale také s ohledem na budoucí vývoj.

Vzhledem k absenci omezení, která jsou typická pro terestriální sítě, umožňují satelitní technologie a především navrhovaná metoda managementu služby definování šířky pásma a úrovně provozu na úrovni uživatelů a ne na úrovni lokalit. Jediné omezení kapacity je zcela pod centrální kontrolou a tato vlastnost je zároveň rozhodující pro vysokou úroveň dostupnosti služby, u které je garantována hodnota 99,5% ročně.

Další významná výhoda vyplývá z nezávislosti konektivity na lokální infrastruktuře, především na terestriálních sítích. Jediným požadavkem pro zajištění internetové konektivity tak zůstává elektrická energie. Tento požadavek všechny školy i knihovny samozřejmě splňují. Instalace satelitního zařízení je velmi rychlá, a to i na místech, kde není k dispozici pevná ani mobilní telefonní linka.

Za další výhodu je možno považovat vysokou flexibilitu nabídky. Obecně je znám vcelku významný rozdíl mezi poměrně dobře vybavenými školami ve městech (mnohé z nich jsou již k internetu připojeny) a malými školami ve venkovských oblastech. Naše nabídka uspokojí požadavky obou skupin.

Specifikace

Nabídka je založena na systému SkyBlasterä, přičemž nabízené zařízení SkyBlaster 360E je výsledkem posledního vývoje v oblasti technologie VSAT (Very Small Aperture Terminal). SkyBlaster představuje pro uživatele z řad škol a knihoven nejvýkonnější a přitom nákladově nejefektivnější řešení, které jim umožní využít všech výhod plně interaktivní práce se zařízením VSAT na jejich počítači nebo počítačové síti.

 SkyBlaster 360E SkyBlaster 360E je kompletní samostatné zařízení, které zajišťuje všechny potřebné funkce a software. Další výhodu je možné spatřovat v tom, že SkyBlaster 360E je optimalizován pro IP provoz a tedy nevyužívá sériové rozhraní. Mezi nejdůležitější funkce patří vestavěný router nebo systém urychlování internetových stránek nazvaný Internet Page Accelerator (IPA). Zařízení SkyBlaster 360E VSAT, které bude instalováno na každé ze škol/knihoven, se skládá z vnitřní jednotky (IDU), vnější jednotky (ODU) a satelitní antény (paraboly). SkyBlaster 360E VSAT může být prostřednictvím ethernetového portu připojen k síti počítačové síti LAN ve škole / knihovně, nebo k jednomu PC. Topologie sítě bude hvězda se středem v pozemní stanici, která bývá označována také jako Centrální Hub.

 www.oskarmobil.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 15. března 2002 - pátek