logo itpoint.cz

Český Telecom chce působit v zahraničí

Propojení domácí sítě Českého Telecomu s datovými centry v okolních zemích s využitím technologie DWDM společnosti Lucent Technologies

Jako zřejmě vůbec první z národních operátorů kandidátských zemí EU vstupuje Český Telecom na zahraniční trhy. Od začátku příštího roku zahájí poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb na vlastní mezinárodní optické síti s přístupovými body, které do konce roku 2003 pokryjí všechny sousední státy. Český Telecom se tak přemění z čistě národního operátora na mezinárodní společnost působící ve střední a východní Evropě. Rozšíří tak výrazně své obchodní aktivity jako tranzitní operátor v tomto regionu.

V prvním čtvrtletí roku 2003 dobuduje Český Telecom přístupové body své sítě v Bratislavě, Vídni a ve Frankfurtu n. M. Výstavba těchto bodů v Budapešti a Varšavě je plánována na druhou etapu projektu. Mezinárodní telekomunikační služby, poskytované na základě této mezinárodní sítě, jsou určeny především pro jiné telekomunikační operátory, poskytovatele telekomunikačních služeb a velké korporace jak v ČR, tak i v zahraničí. Český Telecom nabídne svým zákazníkům a obchodním partnerům nejen kvalitní vysokorychlostní spojení mezi destinacemi v ČR a v zahraničí, ale i tranzitní služby do mnoha zemí. Výhodná geografická poloha sítě Českého Telecomu a špičková úroveň tuzemské i nově budované mezinárodní infrastruktury učiní nabídku Českého Telecomu na mezinárodním telekomunikačním trhu konkurenceschopnou.

"Rozhodnutí rozšířit obchodní aktivity naší společnosti do dalších zemí předcházela marketingová analýza obchodních příležitostí ve středoevropském regionu zejména ve vazbě na probíhající liberalizační procesy", říká Pavel Jiroušek, výkonný viceprezident pro služby velkoprodeje Českého Telecomu. "Zvoleným konceptem řešení, využitím tradičních i nových mezinárodních obchodních vazeb a také spojením naší moderní tuzemské a zahraniční síťové infrastruktury jsme připraveni našim zákazníkům a obchodním partnerům poskytovat celé portfolio mezinárodních hlasových a datových služeb. Jedná se tak o velmi významný krok v rozšiřování obchodních aktivit naší společnosti", doplňuje Jiroušek. "Smlouva na dodávku telekomunikačního řešení pro naši mezinárodní optickou síť byla podepsána s firmou Lucent Technologies. Využijeme její systém WaveStar® OLS, který pomocí tzv. vlnového multiplexu (DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing) umožní např. do Frankfurtu n. M. zálohovanou kapacitu až 1,6 Terabitu za vteřinu", dodává Petr Slováček, výkonný viceprezident pro sítě Českého Telecomu a pokračuje: "Budovaná mezinárodní síť tak efektivně navazuje na možnosti naší tuzemské sítě, kde tuto technologii již využíváme. Usnadní nám to centrální dohled a údržbu všech zařízení využívaných v obou našich sítích." Český Telecom je již nyní členem mezinárodní organizace IPLC OSS Forum, která sdružuje přibližně 50 nejvýznamnějších mezinárodních operátorů a umožňuje efektivní poskytování mezinárodních pronajatých okruhů ve spolupráci se členy fóra na základě principu "One Stop Shopping" (OSS).

 www.telecom.cz

Článek ze dne 24. října 2002 - čtvrtek