logo itpoint.cz

Český Telecom na pilotním provozu v Jihlavě demonstruje připravenost služby Volba operátora

Demonstraci služby Volba operátora provede ve čtvrtek 13. června pro zástupce ministerstva dopravy a spojů v Jihlavě Český Telecom. Vedoucí český telekomunikační operátor, který zahájil pilotní provoz služby Volba operátora s konkurenčním Aliatelem v UTO Jihlava 3. června, tak hodlá doložit připravenost na spuštění služby na celém území České republiky od 30. června 2002.

Demonstraci služby Volba operátora (CS - carrier selection) provede ve čtvrtek 13. června pro zástupce ministerstva dopravy a spojů v Jihlavě společnost ČESKÝ TELECOM. Vedoucí český telekomunikační operátor tak hodlá doložit připravenost na spuštění služby CS na celém území České republiky od 30. června 2002.

ČESKÝ TELECOM zahájil pilotní provoz služby Volba operátora s konkurenčním Aliatelem v UTO (uzlovém telefonním obvodu) Jihlava 3. června. V pondělí 10. června byla zahájena technická příprava také v UTO Tábor, kde bude služba zkušebně nabízena od 13. června. Celý pilotní projekt bude v obou lokalitách ukončen 30. června.

Cílem projektu je otestovat externí i interní procesy související se službou Volba provozovatele. Ověřené zkušenosti by měly usnadnit praktické zavedení technologie do komerčního provozu. "Můžeme konstatovat, že v současné době probíhá veškeré testování úspěšně," uvedl Přemysl Klíma, generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU. "Jsem přesvědčen, že zástupcům Ministerstva dopravy a spojů budeme ve čtvrtek prezentovat bezproblémový provoz služby," dodal Přemysl Klíma.

Celkové náklady ČESKÉHO TELECOMU pro zavedení služby Volba provozovatele na celém území ČR byly vyčísleny na 1,547 miliardy Kč. Jednou z klíčových podmínek pro zavedení volby operátora je například stoprocentní digitalizace telekomunikační sítě, která je oproti původnímu plánu urychlena o šest měsíců. V současné době jsou již digitalizovány veškeré sítě, kromě části území Prahy kde bude digitalizace dokončena nejpozději 30. června.

Lokality (UTO Jihlava a UTO Tábor) pro testování byly vybrány na základě technicko - provozních hledisek. "Obě strany se shodly na tom, že v těchto místech lze projekt uskutečnit nejrychleji a nejsnáze," sdělil Petr Slováček, výkonný vicepresident pro sítě ČESKÉHO TELECOMU. "Mimo jiné jde také o oblasti, kde byla digitalizace sítě realizována mezi prvními," doplnil Petr Slováček.

Na zavedení Volby provozovatele spolupracují expertní týmy ČESKÉHO TELECOMU a externích dodavatelských firem již od roku 2000. Služba umožní zákazníkům připojeným telefonní linkou ČESKÉHO TELECOMU zvolit si u jednotlivých volání vytočením krátkého předčíslí kteréhokoliv jiného operátora, přes jehož síť se konkrétní hovor uskuteční. Zákazník musí mít s daným alternativním operátorem uzavřenou smlouvu. Za tento hovor pak zaplatí cenu stanovenou alternativním operátorem.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 11. června 2002 - úterý