logo itpoint.cz

Český Telecom nabízí videokonferenci až pro 16 účastníků

Vytvořit videospojení mezi více než dvěma body, tedy realizovat kontakt mezi velkým počtem účastníků najednou, umožňuje nová služba videoKONFERENCE, kterou od října nabízí zákazníkům Český Telecom. Standardně probíhá videokomunikace v rámci služeb euroISDN v mezi dvěma body. VideoKonference může dosáhnout počtu až 16-ti účastníků. Na jedné straně tak lze ušetřit nemalé náklady, čas a stres spojené s cestováním, a na druhé straně zvýšit schopnost komunikace s partnery z jiných pracovišť, měst a států.

Vytvořit videospojení mezi více než dvěma body, tedy realizovat kontakt mezi velkým počtem účastníků najednou, umožňuje nová služba videoKONFERENCE, kterou od října nabízí zákazníkům ČESKÝ TELECOM. Standardně probíhá videokomunikace v rámci služeb euroISDN v mezi dvěma body.

Až 16 účastníků může dosáhnout počet členů jedné videoKONFERENCE. Na jedné straně tak lze ušetřit nemalé náklady, čas a stres spojené s cestováním, a na druhé straně zvýšit schopnost komunikace s partnery z jiných pracovišť, měst a států.

VideoKONFERENCE poskytujepro mnoho účastníků možnost konferencí založených na kvalitním datovém přenosu videosignálu a zvuku prostřednictvím sítě ISDN. Nejen na území České republiky, ale díky smluvně zajištěné garantované konektivitě datového spojení také již s 50 operátory v mezinárodním provozu. Digitální zpracování zajišťuje, že kvalita přenosu není závislá na geografické poloze propojených míst. Účastníci mají možnost se navzájem vidět, slyšet a sdílet dokumenty.

Zvyšování kvalifikace pracovníků, obecně vzdělávání, řešení problémů on-line, prezentace výsledků, řízení mezinárodních projektů, vizuální spolupráce, telemedicína, teleworking, aplikace v soudnictví jsou jen malým výčtem oblastí, kde jsou již dnes videokonference realitou. Přinášejí růst produktivity, efektivnosti a úspor jak pro malé, tak i velké společnosti.

V případě, že zákazník nemá k dispozici potřebné technické zázemí pro využití služby videoKONFERENCE, může využít videoPOINT ČESKÉHO TELECOMU. Jedná se o osm plně technicky vybavených videokonferenčních pracovišť.

Město Adresa
Brno Jana Babáka 11/2733
České Budějovice Pražská 16
Liberec Nerudovo nám. 120
Ostrava Třída 1. máje 3
Pardubice Za pasáží 1609
Plzeň Lidická 20/912
Praha Novodvorská 1010/14B Praha 4
Ústí nad Labem Berní 1

VideoKONFERENCI si zájemci mohou objednat na bezplatném telefonním čísle 800171717 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese videokonference@ct.cz alespoň dva pracovní dny před termínem požadovaného poskytnutí služby. Poskytnutí videoPOINTu v rámci služby videoKONFERENCE je omezeno na pracovní dny od osmi do sedmnácti hodin. Služba samotná je zákazníkům k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Přehled základních cen za poskytnutí videoPOINTu

Každých započatých 30 min. spojení = 2 100 Kč

- cena zahrnuje asistenci vyškoleného specialisty
- minimální účtovaná doba poskytnutí videoPOINTu je 30 minut

Cena za poskytnutou službu videoKONFERENCE se skládá z ceny za technickou službu a z ceny za dobu spojení jednotlivých uživatelů s MCU serverem. Cena technické služby je dána součtem cen za celkový počet obsazených MCU portů a cen za doplňkové služby v rámci konference.

Cena za obsazení MCU portu pro jedno videokonferenční zařízení

Přenosová rychlost Kč/min.
128kbit/s 22,50
256kbit/s 32,50
384kbit/s 42,50

Cena za doplňkové služby pro jedno videokonferenční zařízení

Doplňková služba Kč/min.
Současné zobrazení 8,00
DATA T. 120 8,00
Dohled 72,00

Cena za dobu spojení je stanovena v závislosti na počtu využitých B kanálů, doby spojení a ceny za minutu datového přenosu.

B kanál služny euroISDN Kč/min.
místní i dálková volání 2,00

Ceny jsou včetně DPH 5%.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 15. října 2002 - úterý