logo itpoint.cz

Český Telecom poskytuje bezplatná volání na tísňové povodňové linky

Volat zdarma na povodňové tísňové linky umožňuje v postižených oblastech Český Telecom. Hovory uskutečněné od 13.8. 2002 na tato čísla tedy nebudou až do odvolání zpoplatněny. Český Telecom již zprovoznil speciální linku 0900609040, jejímž prostřednictvím mohou zájemci přispívat na pomoc lidem postiženým povodněmi. Volání na speciální Žlutou linku 0900609040, je zpoplatněno částkou 60 Kč za minutu.

Volat zdarma na povodňové tísňové linky umožňuje v postižených oblastech Český Telecom. Hovory uskutečněné od 13.8. 2002 na níže uvedená čísla tedy nebudou až do odvolání zpoplatněny.

Jedná se o tyto linky :

Praha 02/36099560 až 575
Plzeň 019/7304245
České Budějovice 038/6354809, 038/7005125
Jihočeský kraj 038/6720492
Ústí nad Labem 047/5200251, 047/5657757

Český Telecom již zprovoznil speciální linku 0900609040, jejímž prostřednictvím mohou zájemci přispívat na pomoc lidem postiženým povodněmi. Volání na speciální Žlutou linku 0900609040, je zpoplatněno částkou 60 Kč za minutu.

Prostředky, které budou tímto způsobem vybrány, poukáže Český Telecom na sbírkové konto 334 334 334 / 0300 SOS POVODNĚ společnosti Člověk v tísni při České televizi. Tyto peníze pak budou použity na konkrétní pomoc lidem postiženým povodněmi. O tom, jak byly shromážděné finanční zdroje použity bude společnost Člověk v tísni veřejnost informovat.

Do včerejšího rána přispělo na speciální linku přibližně 1420 občanů a bylo tak vybráno přes 185 000 Kč.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 15. srpna 2002 - čtvrtek