logo itpoint.cz

Český Telecom rozšířil možnosti zelené linky o podrobný rozpis hovorů a zavedl množstevní slevy

Zákazníci Českého Telecomu mají nyní možnost objednat si ke službě Zelená linka Detailní rozpis hovorů. Zároveň je možné u Zelené linky nově využít i výhodných množstevních slev.

Zákazníci Českého Telecomu mají nyní možnost objednat si ke službě Zelená linka Detailní rozpis hovorů. Zároveň je možné u Zelené linky nově využít i výhodných množstevních slev.

Díky těmto novinkám a výraznému snížením cen všech barevných linek, ke kterému došlo v únoru tohoto roku, je služba Zelená linka atraktivní pro široký okruh podnikových zákazníků bez ohledu na velikost konkrétní firmy.

Detailní rozpis hovorů u služby Zelená linka umožnuje zákazníkům evidenci volání na jejich Zelenou linku, efektivní selekci příchozích hovorů a velmi přesné nastavení směrování příchozích hovorů. Současně je možné vytvářet databáze zákazníků a sledovat úspěšnost aktivit dané firmy v různých regionech. Díky detailnímu rozpisu hovorů je také snadné sledovat délku a množství hovorů v průběhu dne či měsíce a pružně reagovat například časovým rozložením kapacit obsluhy. K detailnímu rozpisu hovorů dnes mají vybraní zákazníci (v rámci pilotního projektu) přístup také přes internet prostřednictvím služby e-bill.

Zelená linka 0800 Volejte zdarma je telefonní služba, díky které mohou zákazníci volat na účet volaného, tedy zdarma. Náklady spojené se zřízením a hovorným hradí firma, která příslušnou linku s předčíslím 0800 využívá. Pro ni představuje Zelená linka nejlevnější a nejefektivnější způsob přímé komunikace se zákazníky, zaměstnanci nebo obchodními partnery. Zákazníkům potom umožňuje snadný, spolehlivý a především bezplatný přístup k informacím.

Firmy využívají bezplatná telefonní čísla například pro prezentaci aktuální nabídky, pro zvýšení poptávky, či podporu zákaznické loajality. Vedle informací a poradenských služeb (Help Desk) se zde vyřizují například přímé objednávky a reklamace, vyhodnocují výsledky prodejních a reklamních kampaní, probíhají tu nejrůznější spotřebitelské soutěže a ankety. Řada firem využívá bezplatná čísla i pro vnitřní komunikaci, například pro spojení se zaměstnanci na služebních cestách nebo pro komunikaci s obchodními partnery a v regionech.

Zelená linka patří do portfolia tzv. Barevných linek, které jsou všechny provozovány na platformě inteligentních sítí. Díky této moderní technologii mají zákazníci možnost definovat řadu doplňkových nastavení: například zvolit si vlastní jedinečné číslo, směrovat hovor na různá geografická místa dle lokality příchozího hovoru, omezit přístup ke službě jen pro vybranou skupinu volajících nebo vytvořit individuální hlásky a ulehčit orientaci volajícím.

Český Telecom nabízí již šest Barevných linek, které jsou určeny domácnostem i podnikům. Umožňují efektivní poskytování a získávání informací, ale také zábavu a rozptýlení. Principem služeb je volba dělení nákladů za uskutečněný telefonní hovor mezi volajícím a volaným. Od plného hrazení volaným (Zelená linka), přes sdílení (Modrá linka), běžné sazby hrazené volajícím (Bílá linka) až po speciální hovorné hrazené volajícím (Žlutá, Duhová linka a speciální Linka 0909). Přehled barevných linek spolu s ceníkem jejich služeb je součástí této tiskové zprávy.

K výhodám všech barevných linek patří také relativní nezávislost na celorepublikovém přečíslování v září 2002. Číslo linky totiž zůstane stejné (ubude pouze počáteční nula) a nebude tedy nutné měnit marketingové materiály firem.

Pro bližší informace nebo objednání kterékoliv z Barevných linek mohou zákazníci volat zdarma Zelenou linku 0800222222, navštívit některou z prodejen TELEPOINT a TELECOM PARTNER, nebo internetové stránky http://www.telecom.cz/sluzby_business/telefonni_sluzby/barevne_linky

MNOŽSTEVNÍ SLEVY Zelené linky

Slevy na hovorném závisí na množství provolaných minut. Objem příchozí hovorové korespondence je vždy vyhodnocován za zúčtovací období. Výše slevy je pak určována následovně :

Rozpětí minut Sleva
0 - 9 999 0 %
10 000 - 19 999 2 %
20 000 - 49 999 4 %
50 000 - 99 999 6 %
100 000 - 199 999 8 %
200 000 - 499 999 10 %
500 000 - 999 999 15 %
1 000 000 a více 25 %

Přehled cen barevných linek

Zelená linka 0800
Hovorné-volání z pevných sítí 3,50 Kč/min
Množstevní slevy - hovorné Ano
White List 1000 Kč
Podrobný rozpis hovorů 800 Kč
PIN 900 Kč
Modrá linka 0844
Zřízení 4000 Kč
Hovorné - volaný 2,50 Kč/min
Hovorné - volající ve špičce 1,40 Kč/min
Hovorné - volající mimo špičku 0,70 Kč/min
White List 1000 Kč
PIN 900 Kč
Bílá linka 0840/841
Hovorné 0840 - ve špičce 1,40 Kč/min
Hovorné 0840 - mimo špičku 0,80 Kč/min
Hovorné 0841 - ve špičce 3,30 Kč/min
Hovorné 0841- mimo špičku 1,60 Kč/min
White List* 1000 Kč
PIN 900 Kč
Žlutá linka 0900
Zřízení 6000 Kč
Měsíční - číslo od ČTc 3000 Kč
PIN 900 Kč
Duhová linka 0906
Zřízení 6000 Kč
Měsíční - číslo od ČTc 3000 Kč
PIN 900 Kč
Linka 0909
PIN 900 Kč

 www.telecom.cz
tisková zpráva


TYPY BAREVNÝCH LINEK

Zelená linka 0800
Zelená linka 0800 umožňuje telefonování na účet volaného. Ten za každý uskutečněný hovor zaplatí dle standardních tarifů v závislosti na délce hovoru. Služba je vhodná především pro společnosti, které potřebují být v úzkém a pravidelném kontaktu se zákazníkem, jako jsou obchodní a finanční společnosti, reklamní agentury, cestovní kanceláře, podniky služeb a podobně.

Modrá linka 0844
Služba nabízí sdílení nákladů za hovor mezi volajícího a volaného. Je určena především pro společnosti, které chtějí vyjít vstříc svým zákazníkům, ale dělit se o náklady na komunikaci. V porovnání se Zelenou linkou eliminuje zlomyslná volání. Modrou linku využívají například letecké společnosti, finanční instituce, cestovní kanceláře a firmy zajišťující servisní služby.

Bílá linka 0840/0841
Bílá linka zajišťuje celostátní dosažitelnost na jednom univerzálním telefonním čísle, které lze směrovat na různé lokality podle místa původu volání či dalších kritérií. Bílá linka je vhodná pro firmy, které potřebují být dosažitelné pod jedním číslem na celém území České republiky bez finančního zatížení za hovorné. Mohou mezi ně patřit banky, státní instituce, značkové autoservisy, asistenční služby a další.

Žlutá linka 0900
Linka 0900 umožňuje přímé, rychlé a efektivní poskytování poradenských a informačních služeb zákazníkům za zvýšenou cenu, jejíž část připadne společnosti, která linku provozuje. Výši ceny si lze zvolit z dvaceti různých tarifů na základě povahy poskytovaných služeb. Uplatnění nalezne například v rozličných oblastech obchodu, financí, práva, účetnictví, daní, zdravotnictví nebo školství.

Duhová linka 0906
Duhová linka je určena všem, kteří hledají rozptýlení a zábavu. Provozovatelé linky, společnosti podnikající v oblasti zábavy a her, nabízejí jejím prostřednictvím horoskopy, soutěže a další druhy zábavy. Cena za volání je zvýšená a její část připadne společnosti, která linku provozuje.

Linka 0909
Jde o služby pro dospělé, které mohou být nabízeny až po 22. hodině. Slouží společnostem podnikajícím v oblasti zábavy pro dospělé, které mají možnost stanovit si v rámci parametrů výši hovorného, jehož část jim bude vyplacena.

VOLITELNÉ PARAMETRY BAREVNÝCH LINEK

Volba originálního čísla
Každý zákazník si může zvolit libovolné číslo z databáze ČESKÉHO TELECOMU, které bude přiděleno službě (pokud již není obsazeno jiným zákazníkem) a bude umístěno za předvolbu konkrétní linky.

Hlásky pro volající
Linky komunikují s volajícím prostřednictvím osmi druhů základních hlásek.

Zákaznické hlásky pro volající
Služba umožňuje vytvoření individuálních hlásek podle přání provozovatele linky. Standardní délka je 30 vteřin.

Volba jazyků
Nabízí možnost volby jazyka hlásek (čeština, angličtina, francouzština a němčina). Při nastavení je volající k volbě jazyka vyzván. Pokud svou volbu nezadá, je automaticky zvolena čeština.

Zamezení přístupu na linku
Je možné definovat vyhrazená čísla (White List), která budou mít na linku přístup. Z ostatních zdrojů je automaticky zakázán.

Jiná variace umožňuje vytvoření seznamu zakázaných zdrojů volání (Black List).

Příchozí hovory lze také omezit prostřednictvím autorizace PIN, který provozovatel linky předá okruhu osob na základě svého uvážení.

MOŽNOSTI SMĚROVÁNÍ

Podle geografických oblastí
Příchozí hovor se směruje na různá telefonní čísla podle zákaznických oblastí, které se definují pomocí meziměstských předvoleb nebo předčíslí mobilních operátorů. Služba nabízí vytvoření až 200 zákaznických oblastí vymezených podle potřeb provozovatele.

Podle dne
Definice až 16 typů dnů, na jejichž základě budou příchozí hovory směrovány na určená telefonní čísla.

Podle denní doby
Na základě určení pěti libovolných časových pásem jsou hovory směrovány na různá telefonní čísla.

Podle zátěže
Směrování podle předem stanoveného procentuálního rozdělení příchozích hovorů na jednotlivá telefonní čísla na základě zatížení.

Ppodle přidané informace
Prostřednictvím hlásky nabízí vytvoření vlastního menu ( větvení hovoru) a tím organizaci příchozích hovorů. Volající si vybírá z menu určitou hodnotu a je tak směrován k požadované informaci.

Přesměrování při obsazení linky či nepřihlášení
Při obsazení linky je volající automaticky přesměrován na jiné předem určené telefonní číslo. Stejný princip lze uplatnit i tehdy, pokud se na čísle nikdo nehlásí.

Článek ze dne 22. března 2002 - pátek