logo itpoint.cz

Český Telecom sníží ceny volání do našich mobilních sítí

S platností od 1.5. 2002 snižuje Český Telecom u vybraných cenových plánů ceny volání do mobilních sítí v ČR.

S platností od 1.5. 2002 snižuje Český Telecom u vybraných cenových plánů ceny volání do mobilních sítí v ČR.

Původní a nové ceny jsou u jednotlivých cenových plánů

  původní cena Kč / min. nová cena Kč / min.
HOME MINI 9,40 8,90
HOME STANDARD
HOME INTERNET
HOME SPECIAL (*)
ISDN2 BASIC
6,80 6,50
HOME MAXI
6,30 6,10
HOME MAXI PLUS
5,80 5,60
BUSINESS STANDARD
BUSINESS SPECIAL (*)
2MBL STANDARD
2MBL SPECIAL (*)
ISDN2 STANDARD
ISDN2 SPECIAL (*)
ISDN30 STANDARD
ISDN30 SPECIAL (*)
6,50 6,20
BUSINESS STANDARD PLUS
ISDN2 STANDARD PLUS
6,00 5,80
BUSINESS MAXI
ISDN2 MAXI
5,75 5,55
BUSINESS MAXI PLUS
ISDN2 MAXI PLUS
5,50 5,35

Cenové plány označené (*) nejsou komerčně nabízené. Pravidla pro jejich využívání se řídí Zákonem o telekomunikacích a dalšími smluvními dokumenty Českého Telecomu.

Uvedené ceny platí pro hovory do sítí všech mobilních operátorů v ČR (Eurotel, Radiomobil, Český mobil).

Současně dochází ke změně způsobu účtování na 60 + 30. Tímto krokem dochází u dálkových vnitrostátních hovorů (meziměstské hovory a hovory do mobilních sítí v ČR) ke sjednocení způsobu tarifikace.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 2. dubna 2002 - úterý