logo itpoint.cz

Český Telecom spouští s Aliatelem zkušební provoz volby operátora

Český Telecom a Aliatel již zahájili pilotní provoz služby Volba provozovatele. Služba bude nabízena od 3. června v UTO Jihlava a za předpokladu úspěšného otestování od 13. června také v UTO Tábor. Celý projekt bude ukončen 30. června.

Český Telecom a Aliatel již zahájili pilotní provoz služby Volba provozovatele. Služba bude nabízena od 3. června v UTO Jihlava a za předpokladu úspěšného otestování od 13. června také v UTO Tábor. Celý projekt bude ukončen 30. června.

"Cílem projektu je otestovat externí i interní procesy související se službou Volba provozovatele," uvedl Pavel Jiroušek, výkonný viceprezident pro služby velkoprodeje ČESKÉHO TELECOMU. "Ověřené zkušenosti by měly usnadnit praktické zavedení technologie do komerčního provozu," dodal Pavel Jiroušek.

Lokality (UTO Jihlava a UTO Tábor) pro testování byly vybrány na základě technicko - provozních hledisek. "Obě strany se shodly na tom, že v těchto místech lze projekt uskutečnit nejrychleji a nejsnáze," sdělil Petr Slováček, výkonný vicepresident pro sítě ČESKÉHO TELECOMU. "Mimo jiné jde také o oblasti, kde digitalizace sítě byla realizována mezi prvními," doplnil Petr Slováček.

Na zavedení Volby provozovatele spolupracují expertní týmy ČESKÉHO TELECOMU a externích dodavatelských firem již od roku 2000. Služba umožní zákazníkům připojeným telefonní linkou ČESKÉHO TELECOMU zvolit si u jednotlivých volání vytočením krátkého předčíslí kteréhokoliv jiného operátora, přes jehož síť se konkrétní hovor uskuteční. Zákazník musí mít s daným alternativním operátorem uzavřenou smlouvu. Za tento hovor pak zaplatí cenu stanovenou alternativním operátorem.

Komplexní náklady ČESKÉHO TELECOMU pro zavedení služby Volba provozovatele byly vyčísleny na 1,547 miliardy Kč. Jednou z klíčových podmínek pro její zavedení po celé České republice je například stoprocentní digitalizace telekomunikační sítě, která je oproti původnímu plánu urychlena o šest měsíců. V současné době jsou již digitalizovány veškeré sítě, kromě části území Prahy kde bude digitalizace dokončena nejpozději 30. června.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 4. června 2002 - úterý