logo itpoint.cz

Český Telecom zakládá domácí dluhopisový program

V rámci tohoto dluhopisového programu Český Telecom a.s. připravuje vydání první emise registrovaných dluhopisů v předpokládaném objemu do 4 mld. Kč se splatností 3 roky.

Český Telecom a.s. se jako první nefinanční společnost v České republice rozhodl založit domácí dluhopisový program v celkovém maximálním možném objemu nesplacených dluhopisů ve výši 20 mld. Kč s dobou trvání 10 let.

V rámci tohoto dluhopisového programu Český Telecom a.s. připravuje vydání první emise registrovaných dluhopisů v předpokládaném objemu do 4 mld. Kč se splatností 3 roky. Prostředky získané emisí budou využity pro účely refinancování předčasně splacených dluhopisů SPT Telecom 11.30 % / 2004 v únoru tohoto roku. Aranžováním dluhopisového programu a vydáním uvedené první emise v rámci tohoto programu byly společně pověřeny Česká spořitelna, a.s. a Československá obchodní banka, a.s.

Emitent i vedoucí spolumanažeři předpokládají zřízení dluhopisového programu v průběhu 2. čtvrtletí 2002. První emise dluhopisů bude vydána v souladu s platnými právními předpisy po schválení červnovou valnou hromadou společnosti.

Celková úvěrová zatíženost Českého Telecomu a.s. v posledních letech výrazně poklesla a patří mezi nejnižší v telekomunikačním sektoru. Dluhopisový program by měl proto zejména sloužit k další výhodné restrukturalizaci stávajícího dluhu i v budoucích letech.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 13. března 2002 - středa