logo itpoint.cz

Český Telecom zřídil další linku pro informace o nových telefonních číslech

Dále posílit informační zdroje pro zjišťování účastnických čísel se rozhodl Český Telecom. Od dnešního dne proto zavádí novou informační službu o změnách telefonních čísel 14119, která doplňuje dosavadní informační službu 14111. Obě linky, 14119 i 14111, poskytují informace o změnách telefonních čísel. Vstupem pro jejich vyhledání je tedy "staré" číslo účastníka (platné před přečíslováním - do 21.9. 2002). Znát jméno ani adresu spojené s číslem v těchto případech není nutné.

Dále posílit informační zdroje pro zjišťování účastnických čísel se rozhodl Český Telecom. Od dnešního dne proto zavádí novou informační službu o změnách telefonních čísel 14119.

Telefonní linka 14119 vhodně doplňuje dosavadní informační službu 14111. Oproti automatickému systému, na který jsou již zákazníci zvyklí, jim na ní bude při zjišťování změněného čísla asistovat operátor. Každý volající se tak může rozhodnout, zda využije automatické aplikace nebo dá přednost osobnímu kontaktu s pracovníkem ČESKÉHO TELECOMU. Obě linky, 14119 i 14111, poskytují informace o změnách telefonních čísel. Vstupem pro jejich vyhledání je tedy "staré" číslo účastníka (platné před přečíslováním - do 21.9.2002). Znát jméno ani adresu spojené s číslem v těchto případech není nutné.

Nadále v provozu je samozřejmě i služba 1180 - informace o telefonních číslech. Ta slouží, stejně jako před přečíslováním, ke zjišťování aktuálně platných telefonních číslech. Zákazník zde standardně uvádí jméno a adresu osoby nebo instituce, na které potřebuje kontakt poskytnout.

Všechny uvedené linky jsou v provozu nonstop 24 hodin denně a jsou zpoplatňovány podle standardního Ceníku telekomunikačních služeb, tedy 5,20 (linka 14111) respektive 5,50 Kč / minutu (1180 a 14119). Jejich cena se po přečíslování nezměnila.

Rychle a spolehlivě vyhledat telefonní čísla je možné také prostřednictvím internetu. ČESKÝ TELECOM doporučuje využívat těchto internetových stránek :

Speciální stránky o přečíslování http://www.telecom.cz/precislovani, zaznamenávají v těchto dnech až šedesátinásobný provoz a jsou během dne přetížené. ČESKÝ TELECOM předpokládá, že situace se v tomto směru bude postupně zlepšovat, a že zákazníky budou moci tento komplexní informační zdroj využívat bez nepříjemného zdržení.

Číslo své vlastní telefonní linky nalezne zákazník také na Vyúčtování za telekomunikační služby, využít je možné také Zlaté stránky. Všeobecně platná fakta o přečíslování (nový způsob volání v ČR, směrová čísla jednotlivých TO, atp. - ne však konkrétní číslo účastníka) poskytuje bezplatně zelená linka ČESKÉHO TELECOMU 80011111111.

Po přečíslování všech telefonních stanic v České republice, které proběhlo v noci z 21.9. 2002 na 22.9. 2002 v době od 00:00 hodin do 02:59 hodin jsou všechna nová čísla devítimístná, Česká republika tímto přečíslováním zharmonizovala číslovací plán veřejných telefonních sítí s číslovacími plány ostatních evropských zemí. Po přečíslování mají všechny stanice nová čísla a pouze ta také mohou používat. Zákazníci si je mohou vyhledat ve svém pravidelném měsíčním telefonním účtu, ale také v několika dalších informačních zdrojích. Základním pravidlem pro nová telefonní čísla je, že se při volání do místních, meziměstských ani mobilních sítí nevytáčí přestupný znak 0. Vždy se volí pouze nové telefonní číslo.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 25. září 2002 - středa