logo itpoint.cz

Český Telecom zřídil informační linku pro zákazníky postižené požárem telefonní ústředny na Praze 2

Přibližný termín zprovoznění konkrétní telefonní linky a další informace o průběhu oprav je možné získat na nově zřízené Zelené lince 0800101108. Vzhledem ke značnému poškození zařízení ústředny bude postupné uvádění dalších stanic do provozu pokračovat ještě několik následujících týdnů.

Přibližný termín zprovoznění konkrétní telefonní linky a další informace o průběhu oprav vyhořelé telefonní ústředny na Praze 2 mohou postižení zákazníci Českého Telecomu získat na nově zřízené Zelené lince 0800 101 108, která je bezplatně dostupná i z mobilních telefonů. Linka je v provozu každý den od 7:00 do 22:00 hodin a její kapacita bude podle potřeby průběžně rozšiřována.

Pracovníkům Českého Telecomu se v průběhu nočních a ranních hodin z 22. na 23. února podařilo opět uvést do provozu v provizorním režimu přes 50% procent stanic postižených požárem. Z celkového počtu 41 140 jich ve středu 23. února v 8 hodin ráno fungovalo již 21 180. Mimo provoz stále zůstává asi 1000 veřejných telefonních automatů v části Prahy 2 a 3.

V současné době jsou v rámci technických možností přednostně zapojovány telefony důležitých zdravotnických zařízení (nemocnice), nezbytných orgánů státní správy a dalších institucí.

 Vzhledem ke značnému poškození zařízení ústředny ... Vzhledem ke značnému poškození zařízení ústředny bude postupné uvádění dalších stanic do provozu pokračovat ještě několik následujících týdnů.

Snahou Českého Telecomu je tyto práce v co největší míře urychlit. Proto i nadále budou technici firmy pracovat na obnově telekomunikačního spojení nepřetržitě 24 hodin denně.

Urychlené provizorní připojení některých zákazníků umožnily opravy méně poškozené části zařízení a kabelizace ústředny. Ani toto řešení však bohužel dlouhodobě nezaručuje standardní kvalitu poskytovaných služeb.

Současně s opravami také intenzivně probíhají přípravy na výstavbu zcela nového technologického zařízení, které nahradí části ústředny zničené požárem. Rekonstrukce bude realizována během následujících šesti měsíců a poté budou všichni zákazníci přepojeni na novou digitální telefonní ústřednu. Teprve poté bude zajištěna stoprocentní kvalita telekomunikačních služeb poskytovaných zákazníkům v postižené části Prahy 2.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 24. ledna 2002 - čtvrtek