logo itpoint.cz

Čeští vojáci využívají při misi KFOR v Kosovu satelitní technologii a družici Telenoru

Telenor Česká republika je dodavatelem satelitní technologie pro mobilní BTS společnosti Eurotel Praha.

Telenor Česká republika, s.r.o., přední poskytovatel satelitních řešení, je dodavatelem satelitní technologie pro mobilní BTS společnosti Eurotel Praha. Ta zajišťuje mobilní spojení pro české vojáky sloužící v rámci mise KFOR v Kosovu za stejných podmínek, jako by byli v České republice.

Telenor Česká republika je autorem satelitního řešení (know-how) pro propojení lokalit a dodavatelem družicové přenosové kapacity (tzv. space segment). "Naší hlavní snahou při realizaci tohoto projektu bylo ulehčit každodenní tvrdou práci našich vojáků v zahraničí," říká Luboš Slavík, obchodní ředitel Telenoru Česká republika. "Uvědomujeme si, že v riskantních situacích, jakým bývají členové KFOR vystaveni, je spolehlivá komunikace nezbytná. Vždyť kvalitní spojení je rozhodujícím činitelem pro každou armádu na světě."

Společnost Telenor Česká republika v rámci tohoto projektu rychle vyčlenila přenosovou kapacitu na družici tak, aby celý systém mohl být uveden do provozu. Vycházela přitom nejen z dlouholetých zkušeností z provozování dálkových satelitních linek společnosti Telenor v Asii, ale i ze zkušeností s provozem satelitní sítě s rozsahem cca 600 satelitních terminálů v České republice, kterou využívají její klienti, jako např. Ministerstvo financí ČR a Generální ředitelství cel. Montáž, zprovoznění a otestování satelitního systému na místě určení zajišťoval specialista společnosti Telenor Česká republika ve spolupráci s centrální řídicí stanicí Telenoru v Praze.

Telenor Česká republika se na celém projektu satelitní komunikace mobilní BTS Eurotelu podílí od samého začátku v roce 1999.

 www.telenor.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 28. ledna 2002 - pondělí