logo itpoint.cz

Contactel předvedl v praxi vysokorychlostní satelitní připojení k internetu

K satelitnímu terminálu, který se skládá z vnější antény o průměru 74 cm (podobná anténě pro příjem satelitního TV signálu), dvou konvertorů a vnitřní komunikační jednotky, je připojen počítač nebo počítačová síť, prostřednictvím které všichni připojení uživatelé přistupují do internetové sítě. Satelitní terminál začne ihned po instalaci a připojení k počítači komunikovat se satelitem na oběžné dráze.

Contactel, vedoucí poskytovatel profesionálního internetového připojení v České republice, ve spolupráci se společností CT - GROUP, oficiálním partnerem ČGF v oblasti informatiky a provozovatelem rezervačního systému hracích časů Tee Time, představil speciální nabídku vysokorychlostního satelitního připojení k internetu pro členské kluby České golfové federace.

Nabídka představuje řešení internetové konektivity o rychlosti 512/128 kbps pro jednotlivé golfové kluby, a to za velmi výhodných podmínek. "Výhody satelitního internetu jsou tak nyní dostupné i zákazníkům z řad golfových klubů, u kterých je vzhledem k jejich poloze satelit jedinou možností velmi rychlého připojení k internetu," řekl při představování služby Miroslav Řezníček, ředitel pro zákaznická řešení Contactelu.

Kromě základní funkce, kterou je vysokorychlostní přístup k internetu, nabízí tato technologie také další atraktivní aplikace včetně video streamingu. "Všechny kluby, které jsou členy České golfové federace, budou přímo osloveny s nabídkou satelitního internetu, a to jak osobním dopisem, tak i e-mailem. Vzhledem k jedinečným vlastnostem nabízené služby v poměru k její ceně předpokládáme mezi kluby značný ohlas," uvedl při zveřejnění nabídky Jan Loužecký, předseda představenstva CT - GROUP. "Věřím, že toto naše partnerství s Contactelem přinese ovoce a do budoucna budeme moci naši spolupráci ještě prohloubit, a to ku prospěchu široké golfové veřejnosti," dodal Loužecký s tím, že konkrétním příkladem by mohlo být specializované golfové call centrum, jehož spuštění na čísle 0900 14-GOLF (0900 14 4653) je plánováno na polovinu července.

K satelitnímu terminálu, který se skládá z vnější antény o průměru 74 cm (podobná anténě pro příjem satelitního TV signálu), dvou konvertorů a vnitřní komunikační jednotky, je připojen počítač nebo počítačová síť, prostřednictvím které všichni připojení uživatelé přistupují do internetové sítě. Satelitní terminál začne ihned po instalaci a připojení k počítači komunikovat se satelitem na oběžné dráze. Na satelitu je pro přístup zákazníků vyčleněna určitá část kapacity, která zabezpečuje přenos dat směrem k uživateli, a jiná část, která přijímá data směrem od uživatele. Základní rozdíl mezi standardním připojením k internetu a satelitním připojením pocítí zákazník ve způsobu načítání webových stránek. U klasického pevného či vytáčeného připojení k internetu se nejdříve načítá formát a rozmístění objektů stránky a teprve poté se postupně vyplňuje jejich obsah, přičemž finální podoba stránky je hotová až za několik vteřin.

Oproti tomu v případě připojení prostřednictvím satelitu se všechny prvky požadované stránky nejdříve shromáždí a teprve poté se stránka zobrazí na monitoru uživatele celá.

 www.contactel.cz

Článek ze dne 2. července 2002 - úterý