logo itpoint.cz

Contactel vybírá novou reklamní agenturu

Contactel vyhlásil výběrové řízení na novou reklamní agenturu, která bude zajišťovat marketingovou komunikaci společnosti.

Contactel vyhlásil výběrové řízení na novou reklamní agenturu, která bude zajišťovat marketingovou komunikaci společnosti.

Do dvoukolového výběrového řízení byly pozvány agentury Ogilvy & Mather, Bates Praha, s.r.o, Lowe GGK, Dorland a Tanagra, s.r.o. Při sestavování výběru oslovených agentur bylo přihlédnuto k předem stanoveným kriteriím, jako jsou reference, tým agentury, velikost či významní klienti, kterým agentura poskytuje své služby.

Úkolem nové agentury bude posílit vnímání společnosti Contactel jako firmy orientované na zákazníka, upevnit její vedoucí postavení v oblasti připojení k internetu a ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2002 uvést na trh nové produkty a řešení společnosti Contactel, která jsou jedinečná a poskytují Contactelu konkurenční výhodu. Výsledky výběrového řízení budou oznámeny do konce srpna 2002. Contactel dosud spolupracoval s agenturou Ogilvy & Mather.

 www.contactel.cz

Článek ze dne 16. července 2002 - úterý