logo itpoint.cz

ČTÚ stanovuje svým rozhodnutím způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí

ČTÚ vydal cenové rozhodnutí č. 09/PROP/2002, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro poskytování telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu účastníků ke službám vybraného poskytovatele formou krátké individuální volby čísel pro jednotlivá volání (dále jen "CS") a formou nastavením předvolby čísel (dále jen "CPS") a maximální ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro poskytování telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu účastníků ke službám CS a CPS.

Cenové rozhodnutí č. 09/PROP/2002, kterým se stanoví způsob výpočtu cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro poskytování telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu účastníků ke službám vybraného poskytovatele formou krátké individuální volby čísel pro jednotlivá volání (dále jen "CS") a formou nastavením předvolby čísel (dále jen "CPS") a maximální ceny za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro poskytování telekomunikačních služeb zprostředkování přístupu účastníků ke službám CS a CPS.

Pro výpočet cen za propojení se vychází z nákladů předložených společností Český Telecom, dopisem č .j. RIZ 1049-2002, ze dne 21. listopadu 2002 a dále dopisem č .j. 1139/2002-RIZ, ze dne 17. prosince 2002.

Toto cenové rozhodnutí nabývá ú činnosti dnem 20. prosince 2002. Současně se zrušuje cenové rozhodnutí Č TÚ č . 05/PROP/2002, ze dne 14. č ervna 2002.

 celý dokument

ČTÚ

Článek ze dne 23. prosince 2002 - pondělí