logo itpoint.cz

ČTÚ vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele odboru státní inspekce telekomunikací

Zajímavá práce v perspektivním oboru zaměřeném na inspekci telekomunikačních služeb a sítí s účastí na tvorbě a realizaci koncepce postupů regulačního a inspekčního orgánu v oblasti telekomunikací - s pracovištěm v Praze.

ČTÚ nabízí :

ČTÚ požaduje :

Přihlášky do výběrového řízení spolu se stručným profesním životopisem, přehledem dosavadní praxe a kvalifikačních předpokladů zašlete nejpozději do 28. února 2002 na adresu :

Český telekomunikační úřad
odbor personální a mezd
poštovní přihrádka 02
225 02 PRAHA 025

ČTÚ

Článek ze dne 6. února 2002 - středa