logo itpoint.cz

Czech Digital Group a Český Telecom zahájily projekt digitální televize

Cílem společného projektu, který vyvrcholí ověřením služeb v reálném provozu pro vybrané skupiny zákazníků během prvního pololetí příštího roku, jsou technologické testy a příprava vybraných služeb digitální televize. Digitalizace vysílání prakticky přináší i liberalizaci v oblasti přenosu televizního vysílání vytvořením zcela nových vysílacích sítí nezávislých provozovatelů.

Společný pilotní projekt, jehož cílem jsou technologické testy a příprava vybraných služeb digitální televize (DVB-T) zahájily společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a Czech Digital Group, a.s. Projekt vyvrcholí ověřením služeb v reálném provozu pro vybrané skupiny zákazníků během prvního pololetí příštího roku.

Po 50 letech analogového televizního a rozhlasového vysílání dochází v České republice k revoluční změně nejen v oblasti digitalizace vysílání samotného, ale i k nástupu nových multimediálních interaktivních služeb (základní schéma je uvedeno v příloze). Služby digitální televize tak rozšíří významnou měrou využití televizních přijímačů a pevných telefonních linek, které budou mít nezastupitelnou úlohu v celém komunikačním procesu a přinesou svým majitelům další přidanou hodnotu. Diváci získají nové možnosti srovnatelné se zavedením osobních počítačů.

"Pilotní projekt je pro nás příležitostí ověřit si schopnost ČESKÉHO TELECOMU otevřít nový a vysoce atraktivní tržní segment a přinést zajímavé řešení pro naše zákazníky," sdělil Ondřej Felix, předseda představenstva a generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU.

Předseda představenstva Czech Digital Group Leoš Pohl řekl: "Společným pilotním projektem získává digitální televize v České republice nový rozměr - jsou jím interaktivní služby,jako např. TV mail, hry, sázení a řada dalších". Dále Leoš Pohl doplnil : "Pro české televizní společnosti a další poskytovatele obsahu je to jeden z nejvýznamnějších signálů v poslední době".

Digitalizace vysílání prakticky přináší i liberalizaci v oblasti přenosu televizního vysílání vytvořením zcela nových vysílacích sítí nezávislých provozovatelů. Je rovněž příležitostí k rozšíření nabídky služeb poskytovaných televizními společnostmi a zákazníkům umožňuje aktivně ovlivňovat poskytované služby.

ČESKÝ TELECOM vstoupil na trh digitálního přenosu televizního signálu dodávkou distribuční a kontribuční sítě České televize, kterou v současné době realizuje. ČESKÝ TELECOM disponuje rozvinutou digitální infrastrukturou, rozsáhlým portfoliem telekomunikačních služeb a zázemím v širokém spektru zákazníků. Další aktivity v oblasti rozvoje digitální televize na území ČR jsou jenom logickým krokem v jeho podnikání.

Czech Digital Group progresivně rozvíjí digitální televizní vysílání založené na evropských standardech DVB-T a MHP. Její dceřiná společnost Czech link již více než pět let úspěšně poskytuje služby satelitní digitální distribuce největším televizním a rozhlasovým společnostem. Svými dlouholetými zkušenostmi se společnost Czech Digital Group zařadila v ČR do čela poskytovatelů digitální televize.

 www.digitv.cz  www.telecom.cz

Článek ze dne 18. prosince 2002 - středa