logo itpoint.cz

Dálková tarifikace telefonní ústředny s využitím internetu

Pražská společnost ALL.COM software s.r.o. představuje komunikační program Comman, který umožňuje dálkové řízení technologií pomocí modemu nebo síti TCP-IP. S tímto programem je možné například komunikovat s pobočkovou ústřednou, stahovat data pro tarifikaci, atd. ...

S pomocí programu COMMAN vytvoříte ze svého osobního počítače řídící komunikační jednotku. Můžete nastavovat nebo ovládat různá zařízení připojená k počítači přímo, pomocí modemu nebo sítě TCP-IP. Ovládání můžete provádět ručně (např. aplikace Spojovatelka nebo Telefonní diář) nebo automaticky (Změna nastavení ústředny nebo jiného zařízení v nastaveném čase). S využitím povelové sady MODEM můžete pouhým stiskem konkrétních tlačítek vyslat do modemu potřebné AT příkazy k jeho nastavení. Program COMMAN můžete také využít pro ovládání vašeho zabezpečovacího zařízení.

SLUŽBY TELEFONNÍCH ÚSTŘEDEN
Program COMMAN může za vás provádět také některá nastavení pobočkové telefonní ústředny. Například můžete nastavit vždy v 16:00 vyzvánění na konkrétní pobočku či jejich skupinu, nastavit přesměrování hovorů, přepínání na denní či noční režim atd. Tyto funkce programu COMMAN závisí na konkrétní pobočkové ústředně.

U pobočkové ústředny je umístěn počítač, na kterém bude prováděno stahování a přenos záznamů z ústředny a jejich "transfer" na vzdálené pracoviště. Může zde být také prováděno vyhodnocení pomocí instalace programu ALLWIN 2000. Záznamy o hovorech budou přeneseny také na vzdálené pracoviště, na kterém bude prováděno duplicitní vyhodnocení.

Řešení :

Podmínky realizace

Dvě možnosti přenosu záznamů :

  1. Přenos pomocí E-mailu - zde je nutné na obou počítačích mít nainstalován Microsoft Outlook (nezaměňovat s Outlook Expres - ten nestačí).

    Program Comman terminál instalovaný na místním počítači (u ústředny) odešle záznamy formou E-mailu na nastavenou adresu. Při stahování E-mailů se přenesou na vzdálený počítač i tyto E-maily. Z těchto speciálních E-mailů vytřídí program COMMAN terminál instalovaný na vzdáleném počítači opět čistý datový soubor a poskytne jej programu ALLWIN 2000 k vyhodnocení. Jde o bezobslužné řešení, pouze je potřeba zajistit připojení k Internetu pro odeslání a přijetí E-mailů.

  2. Přenos s využitím FTP prostoru - na počítačích není nutné instalovat Microsoft Outlook, je však potřeba "někde" na Internetu vytvořit prostor přístupný FTP.

    Program Comman terminál instalovaný na místním počítači (u ústředny) odešle záznamy do přednastaveného prostoru (adresáře) na zvoleném serveru. Program COMMAN terminál instalovaný na vzdáleném počítači přenese z tohoto adresáře (automaticky zadá přístupové heslo) datový soubor a poskytne jej programu ALLWIN 2000 k vyhodnocení. Jde rovněž o bezobslužné řešení, připojení k Internetu může provést program Comman terminál.

SPOJOVATELKA
Program COMMAN s povelovou sadou Spojovatelka slouží k usnadnění přijímání a přepojování telefonních hovorů na analogových i digitálních pobočkových ústřednách. Pomocí propojení počítače s nainstalovaným programem COMMAN a telefonní ústředny získáte pracoviitě, kde pouhým kliknutím na ikonu Spojovatelka na ploie otevřete soubor tlačítek s čísly a/nebo jmény viech poboček nebo jejich uživatelů. Pouhým stiskem tlačítka myií dojde k vytočení vnitřního účastníka. Spojovatelka potom může volanému sdělit kdo volá a zavěsit, případně zavěiením propojit volajícího a volaného přímo. Použijete-li aplikaci Spojovatelka, nemusíte již vyhledávat číslo volaného účastníka ve firemních seznamech, není nutno pořizovat systémové telefony (které zpravidla stejně neumožňují zobrazení viech poboček). Pro ústředny, které nemají

TELEFONNÍ DIÁŘ
Program COMMAN s povelovou sadou Telefonní diář slouží ke snadnému vytáčení nejužívanějiích telefonních čísel obchodních partnerů, klientů, přátel- Po stisknutí ikony Telefonní diář na ploie počítače otevřete soubor tlačítek se jmény (nebo/a čísly) obchodních partnerů. Stiskem tlačítka kteréhokoliv účastníka vytočíte jeho telefonní číslo. Po vytočení můžete provést klasický telefonní hovor. Ikony Spojovatelka a Telefonní diář je možno umístit na plochu vaieho počítače současně a podle potřeby otevřít kterýkoliv soubor s tlačítky.

DALŠÍ APLIKACE
Shora popsanými funkcemi možnost využití tohoto programu ani zdaleka nekončí. S programem COMMAN je možné například komunikovat s pobočkovou ústřednou, stahovat data pro tarifikaci, tisknout na psacím stroji, můžete viak také nastavovat modemy pomocí povelové sady AT příkazů, nastavovat polovodičové buffery či jiné periferie počítače. Program COMMAN lze úspěině použít také na přenášení souborů z počítače do počítače či sítě, k obsluze tiskáren, zabezpečovacích zařízení. Program COMMAN je možno nastavit také pro dálkové řízení technologií po modemu nebo síti TCP-IP.

ALL.COM - software

Článek ze dne 14. června 2002 - pátek