logo itpoint.cz

Další certifikát řízení kvality ISO pro Český Telecom

Jde již v pořadí o třetí ISO certifikát, který se vztahuje na procesy navrhování, vývoj a poskytování telekomunikačních produktů a služeb významným zákazníkům. Český Telecom se již v loňském roce zařadil mezi první telekomunikační operátory na světě, kteří získali certifikát systému managementu kvality ISO 9001, edice normy 2000. Stalo se tak po získání certifikátu pro Divizi služeb velkoprodeje a vybrané služby IOL.

ČESKÝ TELECOM, a.s. získal další mezinárodně uznávaný certifikát řízení kvality ISO 9001:2000 na procesy navrhování, vývoj a poskytování telekomunikačních produktů a služeb významným zákazníkům. Stalo se tak na základě úspěšného završení certifikačního auditu systému managementu kvality. Certifikační autoritou byla světově renomovaná britská společnost Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA).

Díky úspěšné certifikaci může ČESKÝ TELECOM, a.s., nabízet svým zákazníkům garanci stability a trvalého zlepšování kvality poskytovaných služeb. Certifikace podle norem řady ISO přitom je stále běžnějším požadavkem, především ze strany velkých zákazníků. "S postupující liberalizací telekomunikačního trhu a s přirozeným zvyšováním požadavků zákazníků jsme si stále více uvědomovali nutnost co nejdetailněji zmapovat a zdokumentovat vlastní procesy," sdělil George J. Jankovic, výkonný viceprezident pro telekomunikační služby. "Systémy řízení firmy velikosti ČESKÉHO TELECOMU, a.s. musí, při naplňování potřeb zákazníků, totiž stavět nejen na flexibilitě, ale také na transparentnosti, měřitelnosti, zlepšování výkonnosti a efektivnosti svých procesů," dodal Ing. Vladimír Měkota, výkonný ředitel pro rozvoj organizace a řízení.

Získáním certifikátu systému managementu kvality byl potvrzen trvalý proces dalšího zlepšování. Vlastní certifikát je vydán na 3 roky . V průběhu těchto tří let budou v půlročních intervalech probíhat kontrolní audity a po třech letech provedou auditoři LRQA tzv. recertifikační audit.

ČESKÝ TELECOM, a.s., se již v loňském roce zařadil mezi první telekomunikační operátory na světě, kteří získali certifikát systému managementu kvality ISO 9001, edice normy 2000. Stalo se tak po získání certifikátu pro Divizi služeb velkoprodeje a vybrané služby IOL.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 21. června 2002 - pátek