logo itpoint.cz

Další generální ředitel odvolán - tentokrát u Aliatelu

Valná hromada Aliatel rozhodla o výměně předsedy představenstva a generálního ředitele Jiřího Hubky, jehož odchod byl vyvolán změnami v souvislosti s budováním strategické pozice společnosti. Působení ve firmě ukončil také člen dozorčí rady Zdeněk Bauer, který zastupoval Jihomoravskou energetiku. Řízením společnosti byl pověřen současný ředitel strategie Petr Štajner.

Na zasedání řádné valné hromady společnosti Aliatel a.s., která se konala dne 18. prosince, byl projednán aktualizovaný podnikatelský plán společnosti a rozpočet na rok 2003.

Akcionáři se též dohodli na rozsahu 2. tranše emise dluhopisů a výši úvěru pro financování rozvoje společnosti v 1. pololetí 2003 v souladu s podnikatelským plánem na r. 2003 - 2008 a rozpočtem na rok 2003. Valná hromada dále prodloužila splatnost akcionářských půjček.

Závěrečným bodem valné hromady byly personální změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti. Po téměř pěti letech svého působení odchází z pozice člena a předsedy představenstva ing. Jiří Hubka, který též končí na pozici generálního ředitele. Současně ukončil členství v dozorčí radě ing. Zdeněk Bauer, který zastupoval Jihomoravskou energetiku, a.s.. Valná hromada zvolila nového člena představenstva Ing.Petra Jůzu ze ZČE a nového člena dozorčí rady JUDr. Romana Hodošiho z JME.

"Odchod Jiřího Hubky je vyvolán změnami v souvislosti s budováním strategické pozice společnosti Aliatel a.s.," říká Ing. Josef Havel, člen představenstva Aliatel a.s. a dodává : "Děkujeme panu Jiřímu Hubkovi za jeho velké nasazení během počáteční fáze budování společnosti i za jeho úspěšnou práci."

Bezprostředně po valné hromadě se konalo zasedání představenstva společnosti Aliatel. Zasedání probíhalo již v novém složení a předsedou představenstva byl zvolen Ing. Josef Havel, dosavadní člen představenstva Aliatel a.s.. Řízením společnosti byl pověřen současný ředitel strategie společnosti Aliatel, Ing. Petr Štajner.

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 20. prosince 2002 - pátek