logo itpoint.cz

Davos SMS Server

Davos® SMS Server je aplikace pro operační systém Windows, umožňující příjem a odesílání SMS (Short Message System) zpráv v rámci GSM sítí. Jeho základem je datový modul (GSM modem) Siemens TC-35, který s řídícím počítačem komunikuje pomocí sériového rozhraní. Podle požadavků na kapacitu (jeden modul znamená efektivně asi 8-14 tisíc SMS přijatých či rozeslaných za jeden den) lze k serveru připojit další moduly (např. pro jednotlivé operátory).

Davos® SMS Server je aplikace pro operační systém Windows, umožňující příjem a odesílání SMS (Short Message System) zpráv v rámci GSM sítí. Jeho základem je datový modul (GSM modem) Siemens TC-35, který s řídícím počítačem komunikuje pomocí sériového rozhraní. Podle požadavků na kapacitu (jeden modul znamená efektivně asi 8-14 tisíc SMS přijatých či rozeslaných za jeden den) lze k serveru připojit další moduly (např. pro jednotlivé operátory).

Základní vlastnosti

SMS server může přijímat a odesílat SMS v libovolném formátu - standardní textové, EMS (podporuje Ericsson, Motorola, Alcatel a další) nebo Nokia. Rozšíření EMS zahrnuje obrázky, animace a kombinované SMS, u formátu Nokia např. loga operátora či skupin, obrázkové SMS.

Řešení podporuje SMS broadcasting - hromadné rozesílání SMS - např. informace o novinkách v sortimentu - ať již inicializované manuálně nebo z jiné aplikace. V kterémkoliv okamžiku lze mít přehled o počtu již rozeslaných, neúspěšných a čekajících zprávách.

Server může poskytovat služby všem účastníkům lokální sítě - instalací jednoduchého klienta lze získat vzdálený přístup ke všem službám serveru. Autorizace je prováděna dle identity v síti LAN a je tedy možné zjistit odesílatele jednotlivých zpráv (SMS Gateway).

U přijímaných zpráv lze spouštět proces zpracování - SMS Scripting - na základě klíčových slov, obsažených ve zprávě. Tato možnost je zajímavá např. pro přípravu SMS soutěží či registračních služeb. Mezi podporované funkce patří automatická odpověď, uložení či dotaz do databáze, email či tisk údajů.

Server lze také snadno integrovat s dalšími systémy. Příkladem mohou být automatické hlasové servery, které zasílají volajícímu potvrzení formou SMS. Odeslání SMS znamená pro takovou aplikaci pouhé uložení požadavku do databáze - v podstatě jen text a telefonní číslo příjemce. SMS Server zajistí odeslání - okamžité či odložené na určitou hodinu.

Předpoklady instalace

Základní konfigurace obsahuje

Příklady použití

 www.cti.cz
CTI SOFTWARE s.r.o.
v ý v o j
 http://www.isccorp.com
ISC Communication Czech a.s.
d i s t r i b u c e

Článek ze dne 12. listopadu 2002 - úterý