logo itpoint.cz

Displeje mobilních telefonů Eurotel umožňují cílenou reklamu

Od 1. června spouští Eurotel novou službu Eurotel Cell Info, která umožňuje vysílat na displeje mobilních telefonů komerční zprávy podle požadavků jejich uživatelů. Eurotel Cell Info zprávy mají maximálně 20 znaků a zobrazují se uživateli mobilního telefonu v síti Eurotel zdarma přímo na displeji v okamžiku, kdy vstoupí do oblasti pokryté danou buňkou.

Společnost Eurotel Praha s. r.o., nabízí od 1. června 2002 svým firemním zákazníkům novou službu Eurotel Cell Info, která umožňuje vysílat na displeje mobilních telefonů komerční zprávy podle jejich požadavků. Eurotel Cell Info zprávy mají maximálně 20 znaků a zobrazují se uživateli mobilního telefonu v síti Eurotel zdarma přímo na displeji v okamžiku, kdy vstoupí do oblasti pokryté danou buňkou.

"Mezi hlavní výhody pro firemní zákazníky patří vazba na geografickou polohu, takže v každé lokalitě lze vysílat jinou informační zprávu", vysvětluje Lena Minich, výkonná ředitel úseku produktu a služeb. "Nová služby Eurotel Cell Info přináší i efektivní, moderní formu komunikace s klienty prostřednictvím mobilních telefonů s možností rychlé obměny informací."

Principem služby Eurotel Cell Info je vysílání informací z buňky základnové stanice, kdy na každé buňce základnové stanice může být v dané chvíli vysílána vždy jiná Eurotel Cell Info zpráva. Toho Eurotel využívá již dnes pro informování zákazníků o místě ve kterém se právě nacházejí. Na displeji se zobrazují například názvy měst či jejich částí, označení oblastí, stanic metra a upozornění na prodejny Eurotelu. Jedinou podmínkou pro použití služby je, aby měl uživatel příjem Eurotel Cell Info zpráv aktivován z menu svého mobilního telefonu.

"Služba je prioritně určena pro MA firemní zákazníky společnosti Eurotel," říká Lena Minich. "Je vhodná například pro obchodní řetězce a zejména společnosti s vnitřním rozvodem GSM signálu. Ty mohou vhodně využít pokrytí prodejního prostoru několika buňkami a zajistit si tak informování potencionálních zákazníků o produktech přesně v místě jejich prodeje."

Ceny za poskytování služby Eurotel Cell Info se odvíjejí od počtu buněk, které společnost využívá pro vysílání svých zpráv a doby vysílání. Firemní zákazníci si mohou na požádání službu Eurotel Cell Info zdarma vyzkoušet ve své lokalitě.

Příjem Eurotel Cell Info zpráv je pro uživatele mobilních telefonů v síti Eurotel zdarma a aktivace, nebo deaktivace služby je snadno proveditelná prostřednictvím menu mobilního telefonu. Příjem Cell Info zpráv podporují všechny Eurotelem testované GSM mobilní telefony. Mobilní telefony, které nejsou duální, nemohou přijímat Eurotel Cell Info zprávy z buněk vysílajících na frekvenci 1800 MHz. Těchto telefonů je však mezi uživateli sítě Eurotel minimum.

Pro informaci, jak si aktivovat příjem Cell Info zpráv v menu daného telefonu, je možno se obrátit i na bezplatnou zákaznickou linku *11 nebo na www.eurotel.cz.

 www.eurotel.cz

Článek ze dne 24. května 2002 - pátek