logo itpoint.cz

Dlouhodobé financování Aliatelu zajištěno

Mimořádná valná hromada společnosti Aliatel schválila dne 22. 2. 2002 definitivní podobu dlouhodobého financování společnosti formou kombinace bankovního úvěru a emise dluhopisů.

Telekomunikační společnost Aliatel a.s. byla založena v roce 1996 8 REAS. Za dobu své existence dobudovala druhou nejdelší pevnou telekomunikační síť v České republice a stala se předním operátorem se zaměřením na zákazníky, kteří ke svému podnikání potřebují vysoce spolehlivé a efektivní komplexní služby. Společnost dosud hospodaří v plánované ztrátě, kladné hodnoty EBITDA bude dosaženo už letos. V roce 2001 hospodařil Aliatel bez cizích zdrojů, přičemž jeho tržby z telekomunikačních služeb dosáhly téměř 200 % tržeb roku 2000, tedy 1,22 miliardy Kč.

"V roce 2002 počítají akcionáři s další stabilizací společnosti a rozvojem jejích aktivit," komentuje událost Jiří Hubka, generální ředitel a předseda představenstva Aliatelu, a dodává: "Náš podnikatelský plán na období 2002-2008 je realistický a zároveň velmi ambiciózní. Proto bylo nezbytné definovat a schválit podobu dlouhodobého financování společnosti. Uskutečněnými kroky dali akcionáři jasně najevo podporu našim záměrům. Zajištěná částka plně pokryje veškeré náklady na dokončení výstavby společnosti a vytvoří podmínky pro ještě razantnější prosazení na telekomunikačním trhu."

Celkovou částku cizích zdrojů 3,3 mld Kč pokryje z větší části emise dluhopisů, zbývající pak úvěr ve výši 1,32 mld Kč. Smlouvu o úvěru na roky 2002-2008 uzavřely společnosti Aliatel a.s. a Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha. Hlavním manažerem emise šestiletých dluhopisů s pohyblivou úrokovou sazbou je CONSEQ Finance, spol. s r. o., administrátorem emise je Československá obchodní banka, a.s. Pro jednoduchost a rychlost realizovatelnosti procesu umístění dluhopisů na trhu bude první tranže emise ve výši 1 058,16 mil.Kč upsána a koupena vlastníky Aliatelu. Uvedený postup plně respektuje uzavřené dohody akcionářů. Datum emise dluhopisů, které budou veřejně obchodovatelné, je stanoveno na 4. 3. 2002. "Je zřejmé, že o dluhopisy Aliatelu bude zájem," říká Jiří Hubka, a dodává: "Již teď se investoři zajímají o možnost jejich koupě."

Mimořádná valná hromada zároveň schválila navýšení základního kapitálu dceřiné společnosti Aliatel Slovakia s. r. o. o 5 milionů Kč. Aliatel Slovakia oficiálně zahájí činnost ve druhém čtvrtletí tohoto roku.

 www.aliatel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 25. února 2002 - pondělí