logo itpoint.cz

Dohoda mezi IEC a IEEE podpoří rozvoj nových globálních elektrotechnických norem

Nová smlouva přináší IEC možnost využití elektrotechnických, telekomunikačních a výrobních norem IEEE v mezinárodním měřítku. Nová dohoda o spolupráci mezi Mezinárodním elektrotechnickým výborem (IEC) a Institutem elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE) má za cíl podpořit rozvoj globálních technických norem.

Nová smlouva přináší IEC možnost využití elektrotechnických, telekomunikačních a výrobních norem IEEE v mezinárodním měřítku. Nová dohoda o spolupráci mezi Mezinárodním elektrotechnickým výborem (IEC) a Institutem elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE) má za cíl podpořit rozvoj globálních technických
norem.

Dohoda, jež byla podepsána na valné hromadě akcionářů společnosti IEC, které se konalo 29. října 2002 v Pekingu, obsahuje ustanovení o používání log obou organizací, která se objeví na normách IEEE přijatých IEC.

V rámci dohody provede organizace IEC hodnocení nových norem IEEE pro oblast elektrotechniky, telekomunikací a výroby energie, z hlediska možnosti jejich uplatnění v mezinárodním měřítku.

Vedení normativní divize organizace IEC poté rozhodne, které z norem IEEE budou zahrnuty do technických programů IEC. Vybrané normy budou zkoumány technickými výbory organizace IEC a poté budou zveřejněny v rámci mezinárodních norem s označením logy IEC/IEEE. Tato dohoda usnadní členským státům IEC přijetí norem IEEE v rámci národních standardů.

Generální tajemník organizace IEC Ronnie Amit k tomu řekl : "Naše dohoda o spolupráci s IEEE má mnoho důsledků. Rozšíří řadu našich mezinárodních norem a zajistí, aby všichni členové IEC mohli využívat plodů přínosné práce organizace IEEE. Navíc tato dohoda přispěje ke zvýšení akceptace norem IEEE na trhu. Tato dohoda je jedním ze způsobů jak odpovědět na hlasy, jež volají po zefektivnění normativního procesu. Dohoda také podporuje náš záměr dodržovat doporučení Světové obchodní organizace (WTO), která požaduje, aby globální obchod byl mimo jiné průhledný, otevřený, soudržný a byl zaměřen na trh."

Podle Judy Gormanové, generální ředitelky normativní organizace IEEE, přinese dohoda podporu národním, regionálním a mezinárodním normám. Gormanová prohlásila : "Dohoda představuje jasný signál, že přední normativní organizace spolupracují na vytváření globálních norem a na potlačování zdvojování těchto norem, což přispěje ke snížení nákladů. Z hlediska globálního obchodování dohoda umožní rozšíření norem IEEE a rovněž nabídne zemím a oblastem, které chtějí hrát důležitější roli na světových trzích, cestu k přijetí mezinárodních norem."

Dle podmínek dohody budou obě organizace rovněž spolupracovat na vytváření nových norem a na úpravách norem dosavadních ku prospěchu technické komunity.

  http://www.iec.ch IEC - Mezinárodní elektrotechnický výbor - má 63 členských států a je to největší globální organizace, která připravuje a vydává mezinárodní normy pro elektrotechniku, elektroniku, výrobu elektřiny a další související oblasti průmyslu. Doporučení a normy vydávané touto organizací slouží jako základ národních norem a jsou rovněž důležité při uzavírání mezinárodních smluv. Normy IEC zahrnují celou oblast elektrotechniky, elektroniky, magnetismu a elektromagnetického pole, elektroakustiky, výroby energie a distribuce a další související disciplíny, jako je názvosloví, symboly, měření a výkon, spolehlivost systémů, návrhy systémů, bezpečnostní předpisy a ochrana životního prostředí. Více informací o IEC najdete na adrese http://www.iec.ch

 

 http://www.standards.ieee.org IEEE má více než 375 000 členů v přibližně 150 zemích. Organizace je autoritou zejména v disciplínách jako například letectví, počítače a telekomunikace, biomedicína, elektrická energie a spotřební elektronika. Vydává téměř 30 procent světové literatury týkající se elektrotechniky a elektroniky, počítačů a řídících systémů a sponzoruje nebo spolufinancuje více než 300 technických konferencí ročně.

Asociace pro normy při IEEE (IEEE-SA), celosvětově uznávaná asociace pro vytváření norem, vytváří v rámci otevřeného procesu důležité normy. Dosud vypracovala a vydala více než 870 kompletních norem a 400 norem je v přípravě. Více než 15 000 členů organizace IEEE je zároveň dobrovolnými členy organizace IEEE-SA a pravidelně se podílí na vytváření těchto norem.

Článek ze dne 26. listopadu 2002 - úterý