logo itpoint.cz

Druhé zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu >3,5 GHz

Dne 3.10. 2002 se uskutečnila před řídícím výborem prezentace společností, které předložily své žádosti do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí (FWA) ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu.

Dne 3.10. 2002 se uskutečnila před řídícím výborem prezentace společností, které předložily své žádosti do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí (FWA) ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz v České republice, s povinností poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu.

Možnosti prezentace využily všechny tři společnosti, které předložily své žádosti do výběrového řízení. Na každou prezentaci navazovalo zodpovězení dotazů členů řídícího výboru k předloženým žádostem. Po ukončení prezentací se uskutečnilo 2. zasedání řídícího výboru. Řídící výbor na tomto zasedání zhodnotil prezentace a konstatoval, že splnily svůj účel.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

ČTÚ

Článek ze dne 7. října 2002 - pondělí