logo itpoint.cz

Eurotel poskytuje pomoc v oblastech postižených povodněmi

V postižených oblastech okolo pěti tisíc záchranářů využívá zdarma služby Eurotelu v rámci Integrovaného záchranného systému. Eurotel také zorganizoval sbírku mezi svými zaměstnanci na pomoc obětem povodní. Celková částka, která se vybere mezi zaměstnanci, bude navýšena o stejnou sumu z prostředků společnosti Eurotel.

Společnost Eurotel Praha poskytla pomoc záchranným týmům a obyvatelům povodněmi postižených oblastí. Eurotel poskytl volání zdarma na mimořádné povodňové tísňové linky, nabídl stovky spacích pytlů ze svých zásob reklamních předmětů a zorganizoval finanční sbírku mezi zaměstnanci, kterou navýší o stejnou částku z firemních prostředků. Zároveň již okolo pěti tisíc členů záchranných týmů a veřejných institucí používá krizové telefony ke vzájemné komunikaci zdarma. Eurotel také již předal dvě stě spacích pytlů krizovému štábu hlavního města Prahy pro potřeby evakuovaných občanů. Spací pytle byly původně vyrobeny jako reklamních předměty, a proto byly okamžitě připraveny pro pomoc.

Eurotel také poskytl zdarma volání na mimořádné tísňové linky pro povodně v postižených oblastech (Praha: 02/ 36003350-59, Plzeň: 019/8033811, 019/8033816, České Budějovice: 038/6354809, 038/7005125, 038/7021733, Jihočeský kraj: 038/6720492). Zákazníkům se smlouvou nebude volání na tyto linky účtováno od 12. 8., zákazníkům předplacených služeb od 13. hodiny 13.8. 2002. Volání bude zdarma do zrušení těchto povodňových linek.

Eurotel zorganizoval sbírku mezi svými zaměstnanci na pomoc obětem povodní. Celková částka, která se vybere mezi zaměstnanci, bude navýšena o stejnou sumu z prostředků společnosti Eurotel. Dojde tak ke zdvojnásobení pomoci obětem povodní. Celková částka bude věnována Českému červenému kříži, který ji rozdělí mezi oběti povodní.

Eurotel jako dodavatel mobilní komunikace poskytuje spojení tisícům účastníků Integrovaného krizového řízení České republiky - hasičům, záchranným službám, policii, armádě, místním samosprávám a starostům všech obcí. Po včerejším vyhlášení stavu ohrožení v Jihočeském kraji a po dnešním vyhlášení stejného stavu v dalších čtyřech krajích budou veškeré hovory (také SMS zprávy a přístup na internet a na WAP pomocí GPRS) účastníků tohoto systému v rámci řízení krizových operací zdarma. V těchto postižených oblastech dnes využívá krizové telefony a SIM karty s krizovými čísly okolo pěti tisíc lidí (celkem v ČR je to téměř deset tisíc). Eurotel nabídl další telefony krizovým štábům v těchto krajích, například v Českých Budějovicích společnost včera předala 20 telefonů úřadu krajského hejtmana.

 www.eurotel.cz

Článek ze dne 14. srpna 2002 - středa