logo itpoint.cz

Eurotel umožňuje svým zákazníkům pojištění mobilních telefonů

"Eurotel pojistný program" snižuje následky krádeže Vašeho mobilního telefonu. Za roční pojistné od 790 Kč mají nyní zákazníci Eurotelu (Eurotel, Go i T!P) jistotu, že v případě uznané krádeže či loupeže jejich mobilního telefonu získají zdarma stejný nebo ekvivalentní přístroj. Pojištění připravil Eurotel se společností MARSH, s. r. o. a ve spolupráci s Generali Pojišťovnou, a. s. a IPB Pojišťovnou, a. s.

Společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. přináší všem svým zákazníkům unikátní nabídku "Eurotel pojistný program", která snižuje následky krádeže mobilního telefonu. Za roční pojistné od 790 Kč mají nyní zákazníci Eurotelu (Eurotel, Go i T!P) jistotu, že v případě uznané krádeže či loupeže jejich mobilního telefonu získají zdarma stejný nebo ekvivalentní přístroj. Pojištění připravil Eurotel se společností MARSH, s. r. o. a ve spolupráci s Generali Pojišťovnou, a. s. a IPB Pojišťovnou, a. s.

"Vždy jsme se snažili chránit majetek našich zákazníků. Jako první a stále jediný mobilní operátor nabízíme možnost zablokování ztraceného nebo ukradeného mobilního telefonu pomocí výrobního čísla IMEI. Náš nový Eurotel pojistný program je toho dalším důkazem," řekl Garrison Macri, výkonný ředitel marketingu společnosti Eurotel.

Eurotel pojistný program kryje hned několik pojistných událostí - krádež za předpokladu překonání překážky včetně krádeže z nestřeženého uzamčeného automobilu a loupež, kdy pachatel použil násilí nebo pohrůžky násilím. Pojištění přitom platí nejen na území České republiky, ale po celém světě při cestách, jejichž délka nepřesahuje 90 dní.

Při uznání pojistné události si může okradený či oloupený zákazník koupit nový mobilní telefon stejného nebo ekvivalentního typu a pojišťovna mu následně jeho plnou cenu proplatí. Pojištění je sjednáno s nulovou spoluúčastí, takže majitel mobilního telefonu v případě krádeže neplatí ani korunu navíc.

Zájemci o pojištění stačí, aby vyplnil a podepsal pojistnou smlouvu v kterékoliv značkové prodejně Eurotelu. Zároveň je třeba předložit záruční list k telefonu a doklad o jeho koupi. V případě krádeže nebo loupeže je potřeba ji co nejrychleji nahlásit policii a vyžádat si kopii sepsaného protokolu. Poté se poškozený obrátí na servisní centrum firmy MARSH (+420 221 418 888) nebo centrum zákaznické péče Eurotelu (*11 a *88), kde dostane pokyny pro další postup a škodní formulář.

Roční pojistné závisí na aktuální nedotované ceně mobilního telefonu v době podpisu pojistné smlouvy. Za telefony s cenou do 10 tisíc korun zaplatí zákazník Eurotelu roční pojistné 790 Kč, u přístrojů v rozmezí 10 - 20 tisíc korun zaplatí 1290 Kč a nejdražší mobilní telefony do 35 tisíc korun lze pojistit za 1890 Kč. Pojistit je možné jen mobilní telefony mladší než dva roky - závisí na datu nákupu uvedeném na záručním listu. Další podmínkou je, že telefon pochází ze skladu Eurotelu.

"Krádež je vždy nepříjemná záležitost, v případě mobilního telefonu hned dvojnásob - ztráta cenného přístroje a ztráta telefonních čísel i kontaktů. Eurotel nyní jako první mobilní operátor v České republice přichází s řešením, které dopad nepříjemné události alespoň snižuje, což je speciální pojistný program s nulovou spoluúčastí," dodává Garrison Macri.

 www.eurotel.cz

Článek ze dne 16. října 2002 - středa