logo itpoint.cz

Eurotel zabezpečí tísňové volání v průběhu přečíslování

Eurotel byl požádán o překlenutí doby přečíslování směrováním tísňových linek pomocí své mobilní sítě. Díky mobilní síti Eurotel bude při přečíslovaní zajištěna dostupnost tísňového volání na záchranná střediska, na linku 158 Policie ČR, linku 150 na Hasičský záchranný sbor, linku 155 na Zdravotnickou záchrannou službu a linku 112 na jednotné evropské tísňové volání.

V průběhu přečíslování všech telefonních linek v České republice, které proběhne v noci z 21. na 22. září 2002, nebude možné ze strany Českého Telecomu plně zajistit funkčnost linek tísňového volání. Společnost Eurotel Praha, spol. s r.o., proto byla požádána o přesměrováním všech tísňových volání přes svou mobilní telefonní síť v době, kdy bude probíhat přečíslování.

"Společnost Eurotel byla vybrána pro své zkušenosti s poskytováním mobilního spojení pro Integrovaný záchranný systém a pro vysokou kvalitu poskytovaných služeb," říká Jan Kučmáš, tiskový mluvčí společnosti Eurotel. "Koncept řešení byl vyvinut ve spolupráci se zástupci Ministerstva vnitra, s vedením Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR, zástupci Ministerstva zdravotnictví a Českého telekomunikačního úřadu."

Díky mobilní síti Eurotel bude při přečíslovaní zajištěna dostupnost tísňového volání na záchranná střediska, na linku 158 Policie ČR, linku 150 na Hasičský záchranný sbor, linku 155 na Zdravotnickou záchrannou službu a linku 112 na jednotné evropské tísňové volání.

Řešení je založeno na vytvoření speciálních skupin mobilních telefonů, pro každý okres a pro každou tísňovou linku zvlášť. Účastník z jakéhokoliv mobilního telefonu volí číslo tísňové linky ve standardním tvaru, na které je zvyklý. Ústředna vyhodnotí jeho polohu a na základě polohy a čísla tísňové linky dojde k přesměrování hovoru na skupinu mobilních telefonů Eurotel, které mají záchranáři k dispozici. Bude-li některý z telefonů ve skupině obsazen, další příchozí hovor bude přesměrován na následující volný ve stejné skupině nebo na další středisko ve spádové oblasti, takže zákazníci se vždy dovolají.

"Eurotel není jen pouhý telekomunikační operátor, jsme jedna z největší českých společností a jako taková cítíme svou roli v širších souvislostech. Víme, že je zapotřebí, aby naše technologie a služby byly vždy nablízku a k pomoci lidem v nouzi. Proto poskytneme spojení linkám pomoci a tísňového volání v době přečíslování," dodává Jan Kučmáš.

 www.eurotel.cz

Článek ze dne 10. září 2002 - úterý

Acronis True Image 2019