logo itpoint.cz

Exponáty hodnocené v soutěži o Křišťálový disk 2002

V rámci oficiálního doprovodného programu 12. mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX 2002 je organizována pro vystavovatele tradiční soutěž o nejlepší exponáty KŘIŠŤÁLOVÝ DISK 2002. Vyhlašovatelem soutěže se od letošního ročníku stal pořadatel veletrhu společnost Veletrhy Brno, a. s. Organizací soutěže byla pověřena komunikační agentura FAIR AGENCY, spol. s r.o.

V rámci oficiálního doprovodného programu 12. mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX 2002 je organizována pro vystavovatele tradiční soutěž o nejlepší exponáty KŘIŠŤÁLOVÝ DISK 2002. Vyhlašovatelem soutěže se od letošního ročníku stal pořadatel veletrhu společnost Veletrhy Brno, a. s. Organizací soutěže byla pověřena komunikační agentura FAIR AGENCY, spol. s r.o.

Prestižní ocenění Křišťálový disk uděluje na doporučení Akademie informačních a komunikačních technologií generální ředitel a. s. Veletrhy Brno. Akademie je tak tvořena 35-ti člennou skupinou odborníků z akademické obce, uživatelské sféry a médií.

Funkci předsedy akademie přijal rektor Masarykovy univerzity v Brně Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., výkonným předsedou byl jmenován Prof. Ing. Jan Honzík, CSc. – proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně. Do soutěže vyslaly své zástupce Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS), Česká asociace manažerů úseků IT (CACIO), Česká společnost pro systémovou integraci (CSSI) a Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA). Všestrannou podporu soutěži poskytuje i Sdružení pro informační společnost (SPIS).

 přehled hodnocených exponátů soutěže o Křišťálový disk 2002 Hodnocené exponáty bude hodnotitelská akademie posuzovat ve dvou základních kolech. V prvním kole určí ze všech hodnocených exponátů nominaci na ocenění, v kole druhém pak doporučí exponáty k udělení Křišťálových disků. Exponáty budou posuzovány na základě podkladů dodaných přihlašovatelem a předvedení exponátu na expozici.

Výsledky prvního kola hodnocení, nominace, budou oficiálně zveřejněny na internetových stránkách a v tiskových informacích dne 7.10. 2002 vč. seznamu hodnotitelů. O udělení ocenění Křišťálový disk 2002 rozhodne na svém zasedání akademie dne 8.10. 2002.

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění nejlepším exponátům proběhne dne 10. října 2002 v 19.00 hod. v hotelu Voroněž na slavnostním ceremoniálu za účasti vystavovatelů a zástupců médií.

Mediálním partnerem Křišťálového disku 2002 je deník Hospodářské noviny. Cenu redakce HN některému z nominovaných exponátů předá zástupce redakce.

 www.invex.cz

Článek ze dne 1. října 2002 - úterý