logo itpoint.cz

Finanční výsledky Českých Radiokomunikací za první tři čtvrtletí roku 2002

Ztrátu 243,5 miliónu Kč proti zisku před zdaněním 408 miliónů korun ve stejném období loni vykázaly za devět měsíců letošního roku České radiokomunikace. Tržby meziročně poklesly o 5,8 procenta na 1,6 miliardy Kč. Důvodem poklesu výnosů i hospodářského výsledku je podle společnosti rostoucí konkurence na telekomunikačním trhu. Výnosy z telekomunikačních služeb se snížily o 10,9 procenta na 810,7 miliónu Kč, a to zejména kvůli poklesu výnosů za datové a transakční služby o téměř 21 procent na 271,2 miliónu Kč. Výnosy z pronájmu pevných okruhů klesly o 4,9 procenta na 539,5 miliónu Kč.

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. dosáhly za první tři čtvrtletí roku 2002 tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 1 602 mil. Kč. Pokles o 5,8 % při meziročním srovnání se shodným obdobím roku 2001 je důsledkem konkurence na telekomunikačním trhu v České republice.

V případě výnosů z telekomunikačních služeb, které se snížily o 10,9 % na 810,7 milionů Kč, byl tento nepříznivý trend ovlivněn především poklesem výnosů za datové a transakční služby o téměř 21 % na 271,2 milionů Kč. Výnosy z pronájmu pevných okruhů vykázaly pokles o 4,9 % a dosáhly výše 539,5 milionů Kč.

Výnosy za služby spojené s šířením televizního signálu vzrostly o 2,5 % na 460,1 milionů Kč, výnosy za služby spojené s šířením rozhlasového signálu poklesly o 1,1 % na 266,5 milionů Kč. Při meziročním porovnání je nutné zohlednit fakt, že v období roku 2002 jsou v tržbách za televizní a rozhlasové vysílání zahrnuty i poplatky ČTU přefakturované zákazníkům. Tyto poplatky byly v roce 2001 zahrnuty do tržeb až v pozdějším období. Oblast analogového televizního a rozhlasového vysílání i nadále zůstává limitovaným segmentem trhu s omezenými růstovými možnostmi.

Celkové výkony společnosti ČRa, a.s. dosáhly za první tři čtvrtletí roku 2002 výše 1 797,8 mil. Kč. Kromě výše uvedeného snížení tržeb byl pokles výkonů o 13,1 % způsoben i poklesem objemu investic o 67,6 % na 338,6 mil Kč.

Náklady

Celkové provozní náklady za první tři čtvrtletí roku 2002 ve výši 2 094,7 milionů Kč vykázaly oproti stejnému období roku 2001 nárůst o 4,7 %.

Na tomto nárůstu se významně podílelo zejména vyplacení odstupného v souvislosti s reorganizací společnosti ve výši 72,2 milionů Kč. Odpisy dlouhodobého majetku vzhledem k rozsáhlé investiční činnosti ČRa, a.s. v letech 1999 až 2001 vzrostly oproti stejnému období roku 2001 o 16,1 % na hodnotu 945 mil. Kč.

Provozní hospodářský výsledek

Za sledované období roku 2002 vykázala společnost negativní provozní hospodářský výsledek ve výši 296,9 milionů Kč. V poklesu provozního zisku se promítly výše zmíněné faktory eliminující možnosti růstu výnosů.

Finanční výnosy a náklady

Čisté výnosy z finančních operací za první tři čtvrtletí roku 2002 dosáhly výše 51,9 mil.Kč v souvislosti s přechodně volnými finančními zdroji před mimořádnou výplatou dividend v únoru letošního roku.

Hospodářský výsledek

Společnost ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. vykázala za první tři čtvrtletí roku 2002 negativní hospodářský výsledek ve výši 243,5 milionů Kč.

 www.cra.cz

Článek ze dne 1. listopadu 2002 - pátek