logo itpoint.cz

Genesys Voice Portal mění význam slova telefon

S Genesys Voice Portal se z obyčejného telefonu stává významný zdroj informací, dostupný zákazníkovi 24 hodin denně. Řešení využívá hlasový přístup k internetovým aplikacím a razantně snižuje náklady na provoz call center. Voice Portal je otevřené standardizované softwarové řešení, umožňující podnikům zvyšovat výnosy z investic do webové infrastruktury. Rozšiřuje dále možnosti hlasového XML a dalších webových standardů.

Genesys Telecommunications Laboratories Inc., dceřiná společnost koncernu Alcatel, představuje nový produkt - Genesys Voice Portal. Jde o nové řešení, zahrnující množství pokročilých hlasových funkcí pro řízení kontaktu se zákazníky. Genesys Voice Portal je navržen jako maximálně samoobslužné řešení pro dodávku ucelených hlasových služeb při velmi nízkých nákladech na provoz. Pouze pokud to situace vyžaduje, Voice Portal zákazníky okamžitě připojí na živého operátora. Celý systém je založen na webové hlasové aplikační platformě společnosti Telera.

Hlasový portál Genesys posouvá úroveň automatizovaných samoobslužných hlasových služeb daleko za hranice možností tradičního IVR* a mění význam využití obyčejného telefonu. S řešením Voice Portal se z jednoduchého komunikačního zařízení stává významný zdroj informací, dostupný zákazníkovi 24 hodin denně. Řešení je ideální pro zpracování široké palety požadavků, které si volající zákazníci mohou vyřídit sami bez operátora. Může se jednat například o zřízení či obsluhu bankovních účtů, převod kapitálu, objednávky zboží, zjišťování informací o příletech a odletech letadel, objednávky literatury v knihovnách či plánování. Okamžitá dostupnost žádaných informací a vysoká úroveň zpracování požadavků zvyšuje spokojenost zákazníků, zatímco náklady na provoz kontaktního centra se naopak snižují.

Voice Portal je otevřené standardizované softwarové řešení, umožňující podnikům zvyšovat výnosy z investic do webové infrastruktury. Rozšiřuje dále možnosti hlasového XML a dalších webových standardů :

Použitím pokročilých hlasových funkcí typu hlasové identifikace či personalizovaného rozhovoru zvyšuje Genesys Voice Portal počet samoobslužně vyřízených požadavků až na téměř 50%.

Genesys Voice Portal nabízí podnikům zajímavý a hodnotný způsob, jak podstatně snížit jejich náklady na provoz kontaktních center.

Prostřednictvím hlasově ovládaných samoobslužných aplikací v kombinaci s přístupem k živým operátorům mohou společnosti optimalizovat a zefektivnit přístup zákazníků ke svým službám. Jakmile se zákazník přesune od samoobslužných transakcí k transakcím s asistenční podporou, operátor na monitor automaticky obdrží informaci, zahrnující všechny potřebné údaje o momentálně zpracovávané samoobslužné transakci včetně kompletní historie kontaktů s daným zákazníkem. Zákazník tak získává velmi příznivý dojem konzistentních a kvalitních služeb.

"Společnosti stále poptávají řešení zákaznických kontaktních center, podporující plnění globálních obchodních cílů a zvyšující spokojenost zákazníka. Genesys Voice Portal umožňuje dodat přesně ten správný typ osobní péče každému volajícímu zákazníkovi a uspokojit jeho potřeby tou nejefektivnější cestou i z hlediska provozních nákladů," řekl Laurent Philonenko, technologický ředitel Genesys.

Genesys Voice Portal rozšiřuje možnosti oceněného řešení Genesys Suite 6. Zpracováním většího objemu hovorů přes samoobslužné služby podporuje segmentaci zákazníků a šetří tak operátorům čas na řešení složitých dotazů a péči o V.I.P. zákazníky s vysokou hodnotou.

Poznámka

Společnost Genesys Telecommunications Laboratories Inc., dceřiná společnost koncernu Alcatel, je předním poskytovatelem universálních softwarových řešení pro kontaktní centra, která slouží ke komplexnímu řízení vztahů se zákazníky. Genesys nabízí integrovaný soubor otevřených, na infrastruktuře nezávislých aplikací, které umožňují plně řídit komunikaci firem s jejich zákazníky prostřednictvím všech typů médií, včetně internetu či tradičního hlasového spojení. Hlavním sídlem společnosti je San Francisco v USA; po celém světě se nachází 43 kanceláří firmy. Řešení společnosti Genesys byla v průběhu více než 10 let globálně využita u 2000 společností. Genesys spolupracuje s mnoha partnery v rámci celosvětové sítě, patří mezi ně například Accenture, Alcatel, IBM a IBM Global Services, PeopleSoft, SAP a Siebel Systems. Na český trh oficiálně vstoupila Genesys v říjnu 2000. Pražská kancelář je centrem pro region střední a východní Evropy a Blízký východ.

 http://www.genesyslab.com

Článek ze dne 30. září 2002 - pondělí