logo itpoint.cz

GlobalTel koupil Kiwwi

Novým majitelem společností Kiwwi Česká republika a Kiwwi Slovensko je firma GlobalTel. Od správců konkurzní podstaty Kiwwi CEE Holding firma odkoupila 100 procent obchodních podílů těchto dvou firem. Finanční podrobnosti o transakci nebyly zveřejněny. Pro Kiwwi je vstup strategického investora ukončením nejistoty vyplývající z konkurzu bývalé mateřské rakouské společnosti Kiwwi CEE Holding.

Odkoupením 100 % obchodních podílů ve společnostech Kiwwi s. r. o. / Česká republika a Kiwwi s. r. o. / Slovensko od správce konkurzní podstaty Kiwwi CEE Holding posílila společnost GlobalTel a.s. svou pozici na trzích v ČR a SR v segmentu hlasových a internetových služeb.

Tímto krokem vznikají silné synergické efekty vzhledem k technologické kompatibilitě (obě společnosti používají technologie Clarent pro VoIP a Cisco pro datové služby). Pro Kiwwi znamená vstup nového strategického investora ukončení několik týdnů trvající nejistoty vyplývající z probíhajícího konkurzu bývalé mateřské společnosti Kiwwi CEE Holding. GlobalTel koupí Kiwwi získává rozsáhlou zákaznickou základnu, stabilizovaný lidský potenciál poboček Kiwwi a známou značku spojenou s internetem a telekomunikačními službami. Podle připravované strategie dojde v krátké době ke sjednocení infrastruktury obou sítí a vznikne jednotná optická síť Mnichov, Praha, Bratislava, Vídeň, s kapacitou 1 Gbps, cca 3500 podnikovými klienty, desítkami přípojných měst (POPs) v SR, ČR, SRN a Rakousku. Je plánováno sjednocení obchodního, technického a administrativního oddělení s jednotným manažerským vedením.

Z hlediska poskytovaných služeb dojde v krátké době k rozšíření jejich portfólia o nové produkty - cenově výhodné vysokokapacitní připojení k internetu, IP VPN (místní, meziměstské a mezinárodní datové okruhy), dialup připojení do sítě internet s možností VoIP telefonií, IP PBX (řešení podnikových komunikací na bázi jednotné paketové sítě), videokonferenční služby atd. Zákazníci Kiwwi se tedy mohou v dohledné době těšit na podstatně širší nabídku profesionálních služeb.

GlobalTel vybudoval a provozuje vysokokapacitní optickou síť o délce přes 1000km ve třech státech střední Evropy ( ČR, SR, SRN ). GlobalTel má v současnosti desítky velkých klientů z řad bank, leasingových společností, průmyslových, obchodních a distribučních podniků. Nemalý podíl klientů je také z řad ISP a telekomunikačních operátorů. Společnost má řadu uzavřených peeringových a propojovacích dohod s významnými mezinárodními operátory, mezi které se řadí optické propojení se sítí LEVEL 3, která patří mezi největší majitele optických tras na světě.

Kiwwi s.r.o. - společnost vznikla v roce 2000 jako alternativní telekomunikační operátor. V současné době má přes 2000 zákazníků na hlasové služby a jejich počet neustále roste. Zaměřuje se na malou a střední klientelu. Generální ředitel společnosti, David Wolfe, který působí v Kiwwi od srpna 2001, tento krok vítá a říká : "Globaltel a Kiwwi mají mnoho vzájemně se doplňujících výhod, které pomohou zvětšit nabídku a kvalitu služeb a tím poskytnout lepší servis svým zákazníkům."

 www.globaltel.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 23. ledna 2002 - středa