logo itpoint.cz

Hospodářské výsledky Aliatelu za III. Q 2002

Tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti Aliatel ve třetím čtvrtletí tohoto roku dosáhly více než 1 344 milionů Kč. Ve srovnání s pololetím 2002 jde o 57% navýšení, meziročně jde o cca 64% nárůst. Na dosažených tržbách se podílely především rychle se rozvíjející telefonní služby a další otevření trhu konkurenci. Investice ve třetím čtvrtletí 2002 dosáhly 662 mil. Kč, tedy necelých 77% výše investic za stejné období loňského roku.

Tržby za prodej telekomunikačních služeb společnosti Aliatel ve třetím čtvrtletí tohoto roku dosáhly více než 1 344 milionů Kč. Ve srovnání s pololetím 2002 jde o 57% navýšení, meziročně jde o cca 64% nárůst. Na dosažených tržbách se podílely především rychle se rozvíjející telefonní služby a další otevření trhu konkurenci.

Investice ve třetím čtvrtletí 2002 dosáhly 662 mil. Kč, tedy necelých 77% výše investic za stejné období loňského roku. Sestupná tendence investičních nákladů svědčí o dokončení fáze výstavby rozsáhlé telekomunikační sítě a zároveň odráží mírnou změnu prodejní strategie, podle níž Aliatel začal nabízet služby také nižším segmentům trhu, drobným podnikatelům a domácnostem s vyšším objemem telefonního provozu.

Aliatel a. s. stejně jako v prvním čtvrtletí letošního roku hospodaří stále v plánované ztrátě, která však ve skutečnosti nedosahuje úrovně plánovaných hodnot.

"Čtvrtletní nárůst tržeb je opravdu vysoký. Je to především díky výraznému nárůstu zákazníků v průběhu letních měsíců, kdy jsme jako jediní začali nabízet službu využívající volbu operátora. Nezanedbatelnou měrou se v nárůstu tržeb odrazil i fakt, že Aliatel zajišťoval telekomunikační služby zákazníkům jiných operátorů - především dominantního operátora- v průběhu povodní," komentuje dosažené výsledky generální ředitel a předseda představenstva Aliatelu Jiří Hubka.

Valná hromada konaná dne 27.9.2002 schválila navýšení základního kapitálu o částku 464.990.000,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových zaknihovaných kmenových akcií o celkovém počtu 46.499 kusů, znějících na jméno. Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií činí 10.000,- Kč. Po provedení tohoto zvýšení základního kapitálu bude nový základní kapitál společnosti Aliatel a. s. činit celkem 3.272.120.000,- Kč.

Významný nárůst tržeb a nižší ztráta jsou důkazem dobrého hospodaření, s jehož současným stavem je vedení společnosti spokojeno. Důkazem dobrého hospodaření v průběhu letošního roku je také skutečnost, že společnost Aliatel a. s. úspěšně vstoupila s emisí svých dluhopisů na Burzu cenných papírů Praha, a. s.

  stav k 30.9. 2001 stav k 30.6. 2002 stav k 30.9. 2002
Tržby za prodej vl. výrobků a služeb (mil. Kč) 850 858 1 344
Aktiva celkem (mil. Kč) 3 093 4 040 3 856
Stálá aktiva (mil. Kč) 2 445 2 924 2 994
Vlastní kapitál (mil Kč) 1 539 1 181 1 043
Základní kapitál (mil. Kč) 2 807 2 807 2 807
Investiční výdaje (mil. Kč) 916 386 662

Počet zaměstnanců na konci 3. čtvrtletí 2002 dosáhl 394.

 www.aliatel.cz

Článek ze dne 5. listopadu 2002 - úterý