logo itpoint.cz

Hospodářské výsledky Expert Partner za rok 2001

Za uplynulé období zrealizovala společnost ve službách obrat 99 mil. Kč, což představuje nárůst podílu služeb na 30 % z 16 % v roce 2000. Bylo také dosaženo podstatného nárůstu produktivity ve srovnání s rokem 2000.

Společnost Expert & Partner engineering engineering (EPe) dosáhla dle auditovaných hospodářských výsledků společnosti PricewaterhouseCoopers za kalendářní rok 2001 celkového obratu ve výši 339 mil. Kč a dosáhla zisku 7,7 mil Kč.

Za uplynulé období zrealizovala společnost ve službách obrat 99 mil. Kč, což představuje nárůst podílu služeb na 30 % z 16 % v
roce 2000. Bylo také dosaženo podstatného nárůstu produktivity ve srovnání s rokem 2000.

V roce 2001 úspěšně proběhla v EPe hlavní část restrukturalizačních změn, která započala vstupem fondu rozvojového kapitálu CDEF do společnosti. Vedení EPe provedlo řadu kroků, které analyzovaly produktové portfolio, jeho profitabilitu a nároky na personální obsazení s cílem ukončení těch projektů a produktů, jejichž ziskovost byla minimální, respektive záporná.

Dalším významným krokem byla optimalizace nákladů, a to zejména nákladů fixních, souvisejících s chodem společnosti jako takové. Došlo k přehodnocování dodavatelských smluv, snižování rozsahu používaných služeb, vyjednávání smluv nových atd. Na základě optimalizace produktového portfolia byly zjištěny nároky na personální obsazení jednotlivých oddělení.

Došlo k 27% snížení počtu lidí, a to zejména z podpůrných skupin. Díky úspěšné restrukturalizaci došlo ke snížení fixních nákladů o
více než 32 %.

epe_logo.gif (2611 bytes)

Článek ze dne 25. června 2002 - úterý