logo itpoint.cz

Hospodářské výsledky skupiny T-Mobile

Na konci prvního čtvrtletí roku 2002 poskytovala skupina T-Mobile International své služby přibližně 54,6 miliónu zákazníků. Přes 46,3 miliónu z nich využívá služeb společností, v nichž má skupina majoritní podíl, v Německu, USA, Velké Británii, Rakousku a České republice, což představuje meziroční nárůst o více než 45 procent.

V prvním čtvrtletí roku 2002 pokračoval trend pozitivní výkonnosti skupiny T-Mobile International stejně jako v posledním čtvrtletí loňského roku. "I přes obtížnou makroekonomickou situaci se nám podařilo dosáhnout nejlepší čtvrtletní hodnoty EBITDA v historii, aniž by se zpomalil náš růst. T-Mobile je i nadále vůbec nejrychleji rostoucím mezinárodním poskytovatelem služeb mobilní komunikace," tvrdí Kai-Uwe Ricke, generální ředitel T-Mobile International AG a člen představenstva společnosti Deutsche Telekom.

Minulý čtvrtek, týden poté, co koncern Deutsche Telekom sjednotil evropské společnosti, v nichž má většinový podíl, pod značkou T-Mobile, zveřejnila mobilní divize koncernu Deutsche Telekom v Bonnu své podrobné finanční výsledky za první čtvrtletí tohoto roku. Finanční ředitel Thomas G. Winkler při této příležitosti prohlásil: "Vůbec první pozitivní hodnoty EBITDA, k jejichž dosažení přispěla společnost VoiceStream a rostoucí křivka našich marží v Evropě, jsou přesvědčivým důkazem toho, že růst se rozhodně slučuje se zvyšováním provozního zisku."

Jeho kolega René Obermann, člen představenstva odpovědný za evropské společnosti skupiny, doplnil více o strategických cílích firmy: "Kromě dalšího upevňování naší pozice na trhu je v současnosti naším hlavním cílem rychlá integrace v Evropě, abychom zajistili provozní ziskovost v rámci celé skupiny T-Mobile."

Na konci prvního čtvrtletí roku 2002 poskytovala skupina T-Mobile International své služby přibližně 54,6 miliónu zákazníků. Přes 46,3 miliónu z nich využívá služeb společností, v nichž má skupina majoritní podíl, v Německu, USA, Velké Británii, Rakousku a České republice, což představuje meziroční nárůst o více než 45 procent. Společnosti, v nichž má T-Mobile International minoritní podíl, v Polsku, Rusku a Nizozemsku, dosáhly více než 51procentního růstu, přičemž počet jejich uživatelů činil k 31. březnu 2002 téměř 8,3 miliónu.

Za první čtvrtletí se skupině podařilo dosáhnout meziročního nárůstu čistých tržeb o více než 66 procent, a to z 2,7 miliardy eur v tomtéž období předcházejícího roku na letošních téměř 4,5 miliardy eur. Sem jsou poprvé zahrnuty i čisté tržby americké společnosti VoiceStream a českého operátora T-Mobile, jež činily celkem cca 1,5 miliardy eur.

Skupina T-Mobile International za první čtvrtletí roku 2002 dosáhla EBITDA ve výši 1,2 miliardy eur, což je dvojnásobek oproti témuž období loňského roku. EBITDA marže činila přibližně 27 procent. Kladným výsledkem poprvé k EBITDA skupiny za první čtvrtletí přispěla společnost VoiceStream, a to 106 milióny eur (uvedeno podle německých účetních principů), přičemž pokračovala v dynamickém nárůstu počtu zákazníků. V předcházejícím čtvrtletí (4. čtvrtletí 2001) byla hodnota EBITDA společnosti VoiceStream ještě mírně v červených číslech, konkrétně činila 71 miliónů eur.

Evropské společnosti, v nichž má skupina většinový podíl, dosáhly více než 35procentní průměrné EBITDA marže a k absolutní hodnotě EBITDA tak přispěly částkou 1,1 miliardy eur. Tato marže tedy ukazuje zlepšení o více než 13 procentních bodů v meziročním srovnání, především díky snížení nákladů na získání zákazníků. Důvodem je snížení počtu nových zákazníků a současně snížení nákladů na získání jednoho zákazníka. EBITDA za toto čtvrtletí zahrnuje jednorázový vliv – v celkové výši cca 47 miliónů eur – prodeje podílu společnosti Media One v operátorovi Westel společnosti Matáv.

VoiceStream

Společnost VoiceStream v prvním čtvrtletí roku 2002 pokračovala v dynamickém nárůstu počtu zákazníků. Čistý přírůstek uživatelů činil celkem více než půl miliónu uživatelů, a tak i přesto, že celkový počet zákazníků předplacených služeb klesl o necelých 50 tisíc, se společnosti podařilo rozšířit svou zákaznickou základnu na 7,5 miliónu uživatelů. Čistý přírůstek více než 550 000 tarifních zákazníků za první čtvrtletí podtrhuje strategický význam zaměření na tento segment.

Společnost VoiceStream rovněž ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2001 výrazně zvýšila své tržby. Ty činily téměř 1,4 miliardy eur a ke konsolidovanému obratu T-Mobile Inernational tak přispěly více než 30 procenty. Vůbec první pozitivní hodnoty EBITDA se společnosti VoiceStream podařilo dosáhnout částečně rovněž díky efektivnějšímu řízení nákladů, a to zejména v důsledku snížení nákladů na získání nového zákazníka a částečně rovněž díky snížení počtu ukončených smluv – tento počet činil méně než tři procenta.

T-Mobile Deutschland

T-Mobile Deutschland měl na konci prvního čtvrtletí celkem více než 23 miliónů zákazníků. Toto číslo bylo o rok dříve o téměř 2,2 miliónu nižší, což představuje více než desetiprocentní nárůst. Počet zákazníků oproti konci roku 2001 mírně poklesl, cca o 43 000, a to zejména z důvodu poklesu počtu zákazníků předplacených služeb, kteří si zakoupili kartu v období Vánoc 2000. Společnosti se však podařilo udržet si svůj tržní podíl na úrovni přibližně 41 procent. Na konci prvního čtvrtletí 2002 činil podíl tarifních zákazníků téměř 47 procent z celkového počtu uživatelů. T-Mobile Deutschland zvýšil své čisté tržby za první čtvrtletí meziročně o více než osm procent na téměř 1,8 miliardy eur.

Hodnota EBITDA z německých aktivit se oproti příslušnému čtvrtletí roku 2001 zvýšila téměř o dvě čtvrtiny a dosáhla více než 0,7 miliard eur. EBITDA marže tak za první čtvrtletí činila téměř 41 procent, což je více než 14 procentních bodů oproti předchozímu roku. K tomuto zvýšení marže došlo zejména díky snížení nákladů na získání zákazníka. Průměrné náklady na získání zákazníka činily napříč celou zákaznickou základnou 96 eur, konkrétně u tarifních zákazníků 172 eur a u zákazníků předplacených služeb 32 eur.

T-Mobile UK

Společnosti T-Mobile UK se za první čtvrtletí roku 2002 podařilo dosáhnout pozoruhodného nárůstu počtu zákazníků, a to o 330 000, takže jejich celkový počet nyní činí téměř 10,8 miliónu a meziroční nárůst tak činí téměř 20 procent. Pozitivní trend zvyšujícího se počtu tarifních zákazníků v předchozím čtvrtletí v právě skončeném čtvrtletí ještě posílil. Čistý přírůstek ve výši téměř 80 000 tarifních zákazníků znamená, že téměř jeden za čtyř nových zákazníků zvolil tuto alternativu, což je oproti předchozímu čtvrtletí dvojnásobek. Pro srovnání, v prvních třech měsících roku 2001 došlo u tohoto britského operátora k úbytku 70 000 tarifních zákazníků.

T-Mobile UK rovněž dosáhl značného, téměř 19procentního meziročního nárůstu tržeb, přičemž ve zmiňovaném období činily čisté tržby více než 0,9 miliardy eur. Tržní podíl společnosti vzrostl z 20,7 procenta v tomtéž období předchozího roku na přibližně 22 procent. Hodnota EBITDA se ve srovnání s daným čtvrtletím předchozího roku téměř dvojnásobila, a to na 0,2 miliardy eur, a EBITDA marže, nyní ve výši téměř 22 procent, se za totéž období zvýšila o více než osm procentních bodů.

T-Mobile Austria

Počet zákazníků společnosti T-Mobile Austria v prvním čtvrtletí roku 2002 poklesl o téměř 120 000, a celkem tedy nyní dosahuje hranice téměř dvou miliónů. K poklesu došlo zejména v segmentu předplacených služeb. Tržní podíl společnosti přesahoval 33 procent. Čisté tržby T-Mobile Austria ve výši 0,25 miliardy eur byly přibližně na úrovni předchozího roku.

Hodnota EBITDA T-Mobile Austria naproti tomu vzrostla meziročně o více než 30 procent a dosáhla 77 miliónů eur. EBITDA marže, včetně distribučního kanálu Niemeyer, vzrostla oproti prvnímu čtvrtletí roku 2001 o osm procentních bodů na více než 30 procent.

Český T-Mobile

V prvním čtvrtletí roku 2002 překročil počet zákazníků T-Mobile v české republice poprvé hranici tří miliónů zákazníků, přičemž čistý přírůstek činil více než 180 000 uživatelů. Více než 21 procent čistého přírůstku představovali tarifní zákazníci, oproti pouze sedmi procentům ve stejném období loňského roku.

Čisté tržby dosáhly 0,16 miliardy eur, hodnota EBITDA vzrostla na 77 miliónů eur a EBITDA marže více než 47 procent. Se svým 41procentním podílem na trhu má RadioMobil, druhý největší mobilní operátor na českém trhu, výrazný náskok před svou nejbližší konkurencí.

Klíčové ukazatele výkonnosti skupiny T-Mobile International / 1. čtvrtletí 2002
(Finanční ukazatele TMO zahrnují efekty konsolidace)

Zákazníci(v tisících) 1. čtvrtletí 2001 1. čtvrtletí 2002 Nárůst Nárůst (%)
Skupina TMO 31,9171) 46,307 14,390 45.1
T-Mobile Deutschland 20,858 23,038 2,180 10.5
T-Mobile UK 8,981 10,750 1,769 19.7
T-Mobile Austria 2,078 1,985 -93 -4.5
T-Mobile v České Republice2) 2,074 3,033 959 46.2
VoiceStream3) 5,498 7,501 2,003 36.4
 
Čisté tržby (v milionech €) 1. čtvrtletí 2001 1. čtvrtletí 2002 Nárůst Nárůst (%)
Skupina TMO 2,681 4,465 1,784 66.5
T-Mobile Deutschland 1,658 1,796 138 8.3
T-Mobile UK 774 920 146 18.7
T-Mobile Austria 259 254 -5 -1.9
T-Mobile v České Republice2) - 163 - -
VoiceStream3) - 1,357 - -
 
EBITDA (v milionech €) 1. čtvrtletí 2001 1. čtvrtletí 2002 Nárůst Nárůst (%)
Skupina TMO 589 1,2114) 622 105.6
T-Mobile Deutschland 444 735 291 65.5
T-Mobile UK 101 199 98 97.0
T-Mobile Austria 59 77 18 30.5
T-Mobile v České Republice2) - 77 - -
VoiceStream3) - 106 - -
  1. Nezahrnuje RadioMobil (Česká republika) a VoiceStream (včetně společnosti Powertel)
  2. RadioMobil byl poprvé konsolidován s účinností od 1. dubna 2001; finanční výsledky jsou uvedeny v souladu s německým GAAP
  3. Společnost VoiceStream (včetně společnosti Powertel) byla poprvé konsolidována s účinností od 1. června 2001; finanční výsledky jsou uvedeny v souladu s německým GAAP
  4. Zahrnuje jednorázový mimořádný efekt ve výši 47 miliónů eur v důsledku prodeje podílu ve společnosti Westel společností Media One společnosti Matáv.
Náklady na získání zákazníka 1. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2002 Nárůst Nárůst (%)
Skupina TMO5) 120.1 113.1 -7.1 -5.8
T-Mobile Deutschland 133.9 96.3 -37.6 -28.1
T-Mobile UK 90.46) 157.5 67.1 74.2
T-Mobile Austria 111.7 72.3 -39.4 -35.3
T-Mobile v České republice7) - 33.8 - -
VoiceStream8) - 234.0 - -

 

ARPU 1. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2002 Nárůst Nárůst (%)
Skupina TMO5) 24.7 24.8 0.1 0.4
T-Mobile Deutschland 24.3 23.2 -1.1 -4.5
T-Mobile UK 25.16) 27.7 2.6 10.4
T-Mobile Austria 26.8 28.4 1.6 6.0
T-Mobile v České republice.7) - 14.4 - -
VoiceStream8) - 51.5 - -

 

Odchod zákazníků (Churn rate) (%) 1. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2002 Nárůst Nárůst (%)
Skupina TMO 1.5 2.2 0.8 -
T-Mobile Deutschland 0.8 1.6 0.8 -
T-Mobile UK 1.5 2.0 0.5 -
T-Mobile Austria 1.6 3.6 2.0 -
T-Mobile v České republice. 0.4 0.7 0.3 -
VoiceStream 4.3 4.4 0.1 -

5) Skupina TMO bez společností VoiceStream (se společností Powertel) a RadioMobil
6) Klíčové ukazatele výkonnosti zahrnují uživatele Virgin Mobile
7) RadioMobil byl poprvé konsolidován s účinností od 1. dubna 2001; finanční výsledky jsou uvedeny dle německého GAAP
8) VoiceStream (včetně společnosti Powertel) byl poprvé konsolidován s účinností od 1. června 2001; finanční výsledky jsou uvedeny v souladu s německým GAAP

 www.t-mobile.cz

Článek ze dne 30. dubna 2002 - úterý