logo itpoint.cz

Hostingové centrum Českého Telecomu bude největší v České republice

Cílem projektu je poskytnout komplexní nabídku hostingových služeb, zejména klíčové hostingové aplikace, servery a IT a komunikační infrastrukturu.

Český Telecom otevírá dosud největší a nejvyspělejší hostingové centrum v České republice. Společnost tím výrazně posiluje svoji pozici na místním hostingovém trhu.

Cílem projektu je poskytnout komplexní nabídku hostingových služeb, zejména klíčové hostingové aplikace, servery a IT a komunikační infrastrukturu. Tyto služby budou zajímavé obzvláště pro velké a střední společnosti, banky a jiné finanční instituce, poskytovatele služeb, poskytovatele Internetu, firmy podnikající prostřednictvím internetu a státní instituce.

Strategií Českého Telecomu, která odpovídá trendům v Severní Americe a západní Evropě, je vstoupit na v naší zemi relativně nový trh vyspělých hostingových služeb. Tato služba vzniká také jako odpověď na rostoucí požadavky firem na bezpečnou a kvalitní komunikaci, na infrastrukturu a dostatečnou šířkou pásma. Projekt uskutečňuje Imaginet, odštěpný závod Českého Telecomu.

Centrum těží z podpory Českého Telecomu, který zajišťuje domácí a mezinárodní konektivitu, moderní technologie, péči o zákazníky a partnerství s čelními systémovými integrátory a dodavateli IT. Jeho předností je také vysoká úroveň všech hlavních kritérií hostingu, jako je umístění, IP konektivta, spolehlivá místní síť (LAN), informační infrastruktura, konstrukce a systém řízení budovy.

Konektivita

Vynikající konektivita Českého Telecomu zajišťuje nejširší geografické pokrytí v České republice. Hostingové centrum navíc poskytuje propojení do dvou nezávislých mezinárodních sítí (TeleGlobe a UUNET), přímé propojení do peeringového centra NIX.CZ a přístup do páteřní sítě Českého Telecomu rychlostí 2,5 Gb/s. Klientské servery budou vzájemně propojeny rychlostí 100 Mb/s a volitelné 1 Gb/s.

Místní síť (LAN)

LAN centra je vybudována na nejvyspělejší technologii společnosti CISCO Systems. Její hierarchická topologie s částečným vzájemným propojením uzlů je strukturována do tří vrstev. Střední (distribuční) vrstva je navržena tak, aby umožnila poskytování velkého množství moderních síťových služeb jako je bezpečnost, správa šířky pásma, přepínání obsahu a vyvažování zátěže. Její sofistikovaný návrh umožňuje další modulární rozšíření kapacity a funkcionality.

Velká pozornost je věnována ochraně sítě, síťových a zákaznických serverů před útoky jak zvenčí, tak i zevnitř centra. Pro vzdálenou administraci serverů je zákazníkům nabízeno šifrované IPSec spojení k VPN koncentrátorům, jež jsou propojeny přes externí interface do veřejné sítě a přes interní interface do privátních VLAN sítí. Privátní VLAN sítě jsou dalším prostředkem ochrany soukromí zákaznických LAN segmentů, které zvyšují jejich odolnosti proti nepřátelským útokům v síti. Dva firewally CISCO PIX v přístupovém místě sítě v plně redundantní konfiguraci zajišťují celkovou bezpečnost na vysoké úrovni.

Dohledové a bezpečnostní systémy nejvyšší úrovně

Srdcem hostingového centra je Centrum provozu sítě. To je v provozu 24 hod denně, 7 dní v týdnu a zajišťuje dohled sítě a její provoz včetně poskytování podpory na nejnižší úrovni. Hostingové centrum je navrženo tak, aby měla zákaznická zařízení zajištěnou maximální bezpečnosti a soukromí. Bezpečnostní systémy zahrnují předpřipravené přístupové seznamy se jmény zákazníků, fyzickou izolaci zařízení prostřednictvím uzamykatelných stojanů a ochranných klecí, včetně napájení a datové kabeláže, nepřetržité CCTV monitorování a dedikované on-line webové kamerové systémy.

Zaváděcí nabídka hostingových služeb

Hostingové služby nabízené při spuštění centra zahrnují základní kolokaci, rozšířenou kolokaci a dedikované hostingové služby. Základní kolokace je dále rozšířena o služby Floor Space, Server Rack a Server Farm. Služba Floor Space je určena primárně pro hlavní poskytovatele telekomunikačních a internetových služeb, kteří počítají s vlastním zajištěním propojení a ostatních klíčových zařízení.

Atraktivní kombinace zákazníků

Velké korporace, střední společnosti, banky, finanční instituce a poskytovatelé aplikačních služeb (ASP) mají nejvíce zájem o službu Server Rack, jež umožňuje sdílet různé služby. Dá se očekávat, že zákazník přichází do centra se strategickými systémovými integrátory, kteří nabízejí služby uchovávání dat a obnovování dat po havárii, služby elektronického obchodování (e-commerce), ERP a CRM řešení. To samé platí pro veřejné a státní instituce, které mají také zájem o poskytování komplexních služeb a vyšší úroveň zabezpečení v rámci větších IT projektů.

Malé a středně velké společnosti jsou nejlepšími kandidáty pro menší řešení založené na službě Server Farm, včetně dedikovaných a sdílených hostingových služeb.

Český Telecom je přesvědčen, že si díky vysoce kvalitnímu designu, nejmodernějším bezpečnostním a provozním systémům, nadprůměrné úrovni LAN, dostatečně místní i mezinárodní šířce pásma a také díky systémům zákaznické podpory získá trvale vedoucí pozici na domácím trhu hostingových služeb. Významně k tomu jistě přispěje i trvalá spolupráce s předními světovými partnery a dodavateli z oblasti IT. Další informace jsou dostupné na www.hosting-centre.cz.

 www.telecom.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 26. března 2002 - úterý

M-Files - Document Management System