logo itpoint.cz

Imaginet má nového ředitele

Novým ředitelem odštěpného závodu Imaginet byl představenstvem Českého Telecomu jmenován pan Radek Soušek, který byl doposud jako zástupce ředitele pověřen jeho řízením.

Novým ředitelem odštěpného závodu Imaginet byl představenstvem Českého Telecomu jmenován pan Radek Soušek, který byl doposud jako zástupce ředitele pověřen jeho řízením.

"Mým cílem je společně s dalšími divizemi Českého Telecomu aktivně přispět k rozvoji takových řešení a služeb, které jednotlivým podnikatelským subjektům především komplexně vyřeší komunikační potřeby a usnadní přístup k informacím, domácím uživatelům pak zejména zpříjemní přístup k zábavě a relaxaci v celosvětové síti. Uživatelé od placených služeb očekávají odpovídající hodnotu. Domnívám se, že právě jejich správný výběr, efektivní a spolehlivá realizace a následný prodej nám umožní splnit očekávání jak našich zákazníků, tak i akcionářů. Nezačínáme od nuly. Naše produkty pod značkou INTERNET OnLine mají na trhu významné postavení a dalšími službami s přidanou hodnotou je chceme i dále upevňovat."

Imaginet, o.z. je jednotka Českého Telecomu, která představuje bohaté portfolio služeb a produktů, které se orientují především na řešení nestandardních služeb a řešení nad komunikační infrastrukturou Českého Telecomu. Tato oblast zahrnuje oblast Internetu, informačních technologií a jejich synergii s komunikačními systémy. Imaginet tak nabízí zajištění internetové konektivity, webové aplikace, integrované komunikační systémy, služby datových center, elektronického obchodování a všech souvisejících aktivit. Do této skupiny patří produkty připojení do Internetu pod značkou INTERNET OnLine, portálové produkty pod značkami iBase, QUICK.cz, nabídka reklamní agentury M.I.A a dceřinných společností CenTrade a asp1000.

Ing. Radek Soušek, CSc. (1961)

Radek Soušek vystudoval ČVÚT - obor technické kybernetiky v Praze a po ukončení studia se věnoval do roku 1990 dalšímu vzdělávání ve sféře výzkumných úkolů v oblasti monitorovacích a řídících systémů. Postgraduální studium v oblasti mikroprocesorů a mikropočítačů úspěšně ukončil na katedře elektrotechniky ČVÚT. Základní praxi v integraci rozsáhlých systémů realizoval v rámci implementace monitorovacího systému pro otřesy v OKD. Zde nabyl praktické zkušenosti s programováním systémů UNIX, provozem digitálních přenosových systémů a modelováním a analýzami signálů. Některá řešení byla patentována. Pro kandidátskou práci zvolil a obhájil problematiku monitorování rozsáhlých dynamických systémů.

 Ing. Radek Soušek, CSc. Od roku 1990 začal pracovat ve společnosti APA, která se zabývala nabídkou systémů na bázi UNIX. V roce 1993 se z této společnosti vydělila firma SÍŤ, s.r.o, jejímž cílem bylo realizovat komunikační systémy a systémovou podporu informačních systémů (operační systémy a databáze), a zároveň jejich komplexní podpora. Jejím jednatelem se stal Radek Soušek a ve vedení firmy setrval až do svého nástupu do Českého Telecomu, a.s. Významnými klienty za jeho působení ve vedoucí pozici se stali Nová huť,a.s., Škoda Auto, a.s., Siemens, Česká pojišťovna, a.s. a mnoho dalších poskytovatelů veřejných komunikačních systémů i na bázi CATV.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 19. července 2002 - pátek