logo itpoint.cz

Imaginet obnovuje management

Vedení Imaginetu bylo v minulosti několikrát kritizováno mateřským Českým Telecomem za dosahované výsledky, které neodpovídaly očekávanému významnému postavení. Změny lze očekávat i u dalšího koně z této stáje. Agentura MIA hledá nového ředitele

Vedení Imaginetu bylo v minulosti několikrát kritizováno mateřským Českým Telecomem za dosahované výsledky, které neodpovídaly očekávanému významnému postavení. Změny lze očekávat i u dalšího koně z této stáje. Agentura MIA totiž hledá nového ředitele.

...

Vedle Radka Souška, který byl představenstvem Českého Telecomu před několika dny jmenován novým ředitelem odštěpného závodu Imaginet, tvoří nejvyšší management společnosti tři noví výkonní ředitelé - Ing. Tomáš Budník, výkonný ředitel pro prodej a marketing, Ing.Roman Polanský, výkonný ředitel pro finance a služby a Mgr.Josef Toman, výkonný ředitel pro provoz.

"K současným cílům celého odštěpného závodu patří především zefektivnění prodeje služeb, které máme v portfoliu a splnění business plánu pro rok 2002," říká Ing. Tomáš Budník. "Na půdě Imaginetu se orientuji především na zlepšení přístupu k zákazníkům a nabízení ucelených řešení. Podle nové organizační struktury jednotky sjednocujeme a zefektivňujeme prodejní kanály, předprodejní podporu a měníme produktově orientovaný prodej na prodej konkrétních řešení konkrétním tržním segmentům s důrazem na přidanou hodnotu."

Roman Polanský poznamenává: "Mým hlavním úkolem je kvalitní finanční řízení všech aktivit Imaginet, zajištění podpůrných a administrativních služeb pro ostatní útvary v rámci Imaginetu na požadované úrovni a nastavení dobré spolupráce s dalšími divizemi společnosti."

"Oddělení provozu Imaginet zabezpečuje kompletní chod této jednotky," dodává Josef Toman. "Znamená to nejen kompletní zajišťování služeb konektivity do Internetu pod značkou Internet OnLine, web hostingu a server hostingu, ale zlepšení komplexní zákaznické péče pro všechny naše klienty (Call Centrum, billing). Zároveň se Oddělení provozu chce zaměřovat na rozvoj nových produktů, a jak již bylo výše řečeno i komplexních řešení pro zákazníka na internetovém trhu, a na vývoj nových aplikačních služeb. Věřím tomu, že hlavním kritériem pro práci našeho oddělení bude míra přidané hodnoty, a to jak jednotlivce, tak celku."

Imaginet je jednotka Českého Telecomu, která představuje bohaté portfolio služeb a produktů, které se orientují především na řešení nad komunikační infrastrukturou Českého Telecomu s vysokou přidanou hodnotou. Tato oblast zahrnuje služby Internetu, informační technologie a jejich synergii s komunikačními systémy. Imaginet tak nabízí zajištění internetové konektivity, portálové aplikace, integrované komunikační systémy, služby datových center, elektronického obchodování a všech souvisejících aktivit. Do této skupiny patří produkty připojení do Internetu pod značkou Internet OnLine, portálové produkty pod značkami iBase, Quick.cz, nabídka reklamní agentury M.I.A a dceřiných společností CenTrade a asp1000.

 www.telecom.cz

Článek ze dne 30. července 2002 - úterý