logo itpoint.cz

Informace o provozu v síti T-Mobile

Průběžné je navyšována kapacita sítě v nejvíce zatížených oblastech. V Kralupech nad Vltavou byla zprovozněna mobilní základnová stanice. Došlo k dalšímu posílení kapacity v Praze. Bez elektrické energie je zde několik desítek základnových stanic. Postižené území pokrývají ostatní stanice nacházející se mimo ohrožené oblasti a na klíčových místech také stanice napájené dieselovými agregáty. Jen v Praze je těchto agregátů 31. Jeden z nich musel být dokonce na místo dopraven letecky prostřednictvím vrtulníku.

Praha, 14 srpna 2002 - Provoz sítě T-Mobile v uplynulých 24 hodinách byl bez významných výpadků. Průměrné zatížení sítě v postižených oblastech vzrostlo o 80 procent proti provozu v běžném pracovním dni.

Průběžné je navyšována kapacita sítě v nejvíce zatížených oblastech. V Kralupech nad Vltavou byla zprovozněna mobilní základnová stanice. Došlo k dalšímu posílení kapacity v Praze. Bez elektrické energie je zde několik desítek základnových stanic. Postižené území pokrývají ostatní stanice nacházející se mimo ohrožené oblasti a na klíčových místech také stanice napájené dieselovými agregáty. Jen v Praze je těchto agregátů 31. Jeden z nich musel být dokonce na místo dopraven letecky prostřednictvím vrtulníku.

"V současnosti se snažíme uvolnit maximální množství dieselových agregátů a přesunujeme je co nejrychleji do oblastí, do kterých dorazí hlavní záplavová vlna dnes v noci nebo během zítřejšího dne," říká Jiří Hájek, tiskový mluvčí společnost RadioMobil.

Během dnešního dne došlo také k výraznému rozšíření počtu krizových linek, na které mají zákazníci sítě T-Mobile bezplatné volání. Zdarma je již nyní možné volat na krizové linky jak v Čechách tak na Moravě. Zdarma je pochopitelně i volání na všechny tísňové linky (112, 150, 155, 156, 158)

T-Mobile velmi úzce spolupracuje také s pražským magistrátem na zabezpečení jeho bezproblémové komunikace s ostatními složkami záchranného systému. Na základě dohody s magistrátem jsou v tomto okamžiku všem zákazníkům T-Mobile v Praze rozesílány SMS zprávy s informacemi o krizových linkách v hlavním městě. Dále byly pro potřeby pražského magistrátu dodány desítky mobilních telefonů, včetně SIM karet umožňujících prioritní volání.

T-Mobile dnes také nabídl možnost ubytování pro 50-60 evakuovaných osob ve svém Informačním centru v Hradci Králové. Prostory budovy jsou klimatizované s kompletním sociálním zázemím, jídelnou, televizí, přístupem na internet, rozhlasem apod.

 www.t-mobile.cz

Článek ze dne 15. srpna 2002 - čtvrtek