logo itpoint.cz

Internet se stal každodenním nástrojem pro 40 procent řídících pracovníků

Máte ve Vaší firmě stanovena pravidla pro práci s e-mailem ? Ani zdaleka to není obvyklé - jak ukázal výzkum připravenosti malých a středních firem na elektronické podnikání, který pro TELE2 a BMI sdružení provádi DEMA.

Nejčastěji používají Internet ve firmách řídící pracovníci, následují odborní a administrativní pracovníci. Pro řídící pracovníky ve 40 procentech firem se stal Internet již každodenním nástrojem, zatímco ve 24 % jej dosud nepoužívají vůbec. Zhruba polovina firem má stanovena pravidla, jak ve firmě používat e-mail. Téměř třetina firem toto opatření nejen že nemá, ale ani neplánuje jeho zavedení.

Tyto závěry vyplynuly z výzkumů připravenosti malých a středních firem na elektronické podnikání, které pro společnost TELE2 a BMI sdružení provádí agentura DEMA. Poslední se uskutečnil v lednu v Moravskoslezském kraji a zapojilo se do něj 135 firem. Celkem tak jsou již k dispozici údaje o 900 malých a středních firmách do 100 zaměstnanců ze šesti krajů a Prahy. Ukázalo se, že v podílu firem s připojením k Internetu je na tom s 84 procenty nejlépe právě Moravskoslezský kraj, zatímco nejvíce firem s vlastními webovými stránkami má Brněnský kraj (71 %).

Výzkum se zajímal také o to, kolik procent zaměstnanců využívá Internet. U necelé čtvrtiny firem vůbec nepřichází v úvahu možnost vstupovat na webové stránky (23 %) nebo využívat e-mail (24 %), a to zejména proto, že 22 procent firem dosud není připojeno k Internetu. Do jedné čtvrtiny zaměstnanců mají přístup na webové stránky ve 34 % firem a k e-mailu ve 33 %, více než polovina zaměstnanců může přistupovat na web ve 27 % a používat e-mail ve 28 % firem. V největší míře je to v podnicích poskytujících služby (42 %), méně již v obchodních (26 %) a zejména výrobních firmách (12 %).

V obchodním styku s dodavateli používá e-mail 63 % a e-mail s elektronickým podpisem 8 % firem, ve styku s odběrateli e-mail 65 % a e-mail s elektronickým podpisem 7 % firem. Zde je naopak nejvyšší podíl u výrobních firem.

TELE2 je vedoucí alternativní poskytovatel telekomunikačních služeb v Evropě, který vstoupil na český trh v říjnu 2000 s nabídkou pevného bezdrátového připojení na Internet za velmi příznivé ceny. Svoje služby nabízí v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Plzni, Hradci Králové a chystá rozšíření své sítě do dalších měst. Ve všech regionech kromě Prahy TELE2 snížil instalační poplatek o 86 % na 950 Kč bez DPH.

BMI sdružení je neziskové sdružení fyzických i právnických osob, jehož posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost. Jeho projekt Měsíc Internetu 2000 se umístil ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí. V listopadu 2000 byl oceněn mezi 5 nejlepšími českými projekty v rámci ESIS (Evropský průzkum rozvoje informační společnosti).

www.brezen.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 18. února 2002 - pondělí