logo itpoint.cz

Italské železnice si objednaly mobilní radiovou síť GSM-Rail od firmy Siemens

Kompletní mobilní radiová sít GSM-Rail (GSM-R) bude vybudována podél tratě dlouhé 7 500 km. Tříletá zakázka v hodnotě 168 mil. eur předpokládá spuštění její v roce 2005.

Italské železnice Rete Ferroviaria Italiana (RFI) si u firmy Siemens, Information and Communication Mobile (IC Mobile), objednaly instalaci kompletní mobilní radiové sítě GSM-Rail (GSM-R) podél tratě dlouhé 7 500 km. Tříletá zakázka v hodnotě 168 mil. eur předpokládá spuštění sítě v roce 2005.

Společnost Siemens již od roku 1997 úspěšně provozuje testovací síť projektu na trase Prato-Florencie-Arezzo. Součástí komerční mobilní radiové sítě postavené "na klíč" bude po její instalaci plnohodnotná síťová technologie GSM-R : spojovací systém inteligentní sítě, systémy základnových stanic a radiové spoje pro radiovou síť. Smlouva mezi Siemens IC Mobile a RFI rovněž zahrnuje údržbu a možnost rozšíření systému na GPRS.

Sítě GSM-R, které železniční společnosti používají pro interní mobilní radiové služby, nabízejí jak hlasové, tak i datové přenosy. Tato technologie na jednu stranu umožňuje komunikaci mezi posádkami vlaků a zaměstnanci železničních stanic, a zároveň i výměnu hlasových a datových služeb mezi jednotlivými vlaky, signálními systémy a dalšími částmi železniční sítě.

Datový provoz bude v budoucnu tvořit hlavní část veškeré komunikace v sítích GSM-R. Řada aplikací se proto může rozšířit i na služby poskytované pasažérům, jedná se například informační a zábavní služby, a mohou být dokonce použity k plnění servisních funkcí: GSM-R může například využít automat na jízdenky, který tak signalizuje potřebu doplnění nebo servisní údržby. Vyšší provoz ve stávající železniční infrastruktuře by měl umožnit i Evropský dopravní řídicí systém (ETCS), na jehož vývoji Siemens spolupracuje. I tento systém využívá sítí GSM-R jako platformy pro komunikační systém.

Dr. Valentin Chapero Rueda, ředitel divize pro sítě ve skupině Siemens Information and Communication Mobile, k tomu uvedl : "Zakázka od Rete Ferroviaria Italiana nejenže dále posílí naše postavení vedoucího hráče na trhu, ale je i potvrzením, že železniční společnosti získávají volbou GSM-R a Siemens důležité konkurenční výhody." Siemens IC Mobile je s pěti komerčními GSM-R sítěmi přední světovou společností na trhu GSM-R. Společnost v současné době testuje další tři sítě a působí tak celkem v osmi zemích.

 www.siemens.cz
tisková zpráva

Článek ze dne 28. března 2002 - čtvrtek