logo itpoint.cz

Jak jsou na tom české firmy s používáním internetu

Taylor Nelson Sofres Interactive v rámci šetření itMonitor zjišťovala také penetraci internetu na českém firemním trhu. 95% firem nad 20 zaměstnanců je připojeno -  šetření proběhlo telefonickým dotazováním na počátku května 2002.

Šetření itMonitor proběhlo mezi 500 firmami České republiky, které mají 20 a více zaměstnanců. Struktura firem v souboru dotázaných odpovídá struktuře podnikatelských subjektů českého hospodářství vzhledem k počtu zaměstnanců (20 a více) a hlavnímu oboru podnikání. Šetření proběhlo telefonickým dotazováním na počátku května 2002.

itMonitor je pravidelná studie, která mapuje používání informačních technologií v ČR (itMonitor B2B - používání IT informační technologií v podnicích, itMonitor B2C - používání počítačů v domácnostech).

V šetření nebyly zahrnuty firmy s méně než 20 zaměstnanci a živnostníci.

Dotazováni byli ti lidé, kteří mají v podniku zodpovědnost za vedení IT oddělení (IT manažeři), nebo jiní zodpovědní za informační technologie, pokud funkce IT manažera v podniku neexistovala.

Ve výzkumu byla respondentům položena následující otázka - "Je vaše společnost připojena k internetu ?"

94,8 % firem uvedlo, že na internet připojeni jsou, 2,8 % připojení nemá, ale plánuje a zbytek internet nemá a neplánuje.

  Počet %
Ano 474 94,8
Ne, ale plánujeme v příštích 6-ti měsících 8 1,6
Ne, plánujeme v delším časovém horizontu 6 1,2
Ne a zatím neplánujeme 11 2,2
Neví, bez odpovědi 1 0,2
Celkem 500 100

S velikostí společnosti vzrůstá také používání internetu, u menších firem je penetrace nižší. Je to patrné z následující tabulky.

počet zaměstnanců ve firmě připojení k internetu / %
20 - 49 92,2
50 - 199 97,2
200 - 999 100,0
Celkem 94,8

 www.tnsofres.cz

Článek ze dne 6. června 2002 - čtvrtek