logo itpoint.cz

Jak to bude se službou volba operátora u Českého Telecomu

Služba vytáčená volba operátora bude zavedena od 1. července 2002. U programu Home Mini nebude tato služba přístupná - ÚOHS proto prošetřuje, zda tím Český Telecom nezneužívá svého dominantního postavení na trhu.

Služba vytáčená volba operátora (call-by-call carrier selection) bude zavedena od 1. července 2002.

Klienti využívající cenový program Home Mini, u nějž není služba volba operátora z principu přístupná, si jej budou moci bezplatně změnit na jakýkoliv jiný cenový program pro domácnosti.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již začal prošetřovat, zda Český Telecom nezneužil dominantního postavení na trhu. Šetření se týká tarifu s nejnižším paušálem Home Mini, v němž není zahrnuta služba volby operátora. Cca 300 tisíc zákazníků Telecomu tak nebudou mít od července možnost zvolit si pro volání konkurenční firmu. Pokud se potvrdí, že Telecom pochybil, začne se případem zabývat i Český telekomunikační úřad (podle ČTÚ se povinnost umožnit volbu operátora vztahuje pouze na její technické zavedení v síti Telecomu, neplatí však jako nárok uživatelů všech cenových programů).

Volba operátora bude standardně dostupná u čtyř z pěti cenových programů pro domácnosti (Home Standard, Home Maxi, Home Maxi Plus a Home Internet) a u všech cenových programů pro podnikové zákazníky.

Podmínky poskytování zmíněné služby Český telecom předem projednal s Českým telekomunikačním úřadem, který je následně zveřejnil ve svém cenovém rozhodnutí číslo 01/2002, jímž se vydává seznam telekomunikačních služeb s regulovanými cenami. Termín a způsob zavádění volby operátora také vyplývají z telekomunikačního zákona.

Služba volba operátora umožňuje zákazníkům připojeným pevnou linkou Českého Telecomu zvolit si u jednotlivých volání vytočením krátkého předčíslí kteréhokoliv jiného operátora, přes jehož síť se konkrétní hovor uskuteční. Zákazník pak za tento hovor zaplatí cenu stanovenou alternativním operátorem.

Článek ze dne 13. února 2002 - středa