logo itpoint.cz

Jarní partnerská konference 2N Telekomunikace a jejích partnerů

Konference, která se uskuteční ve středu 5. 6. 2002 v Kongresovém centru v Průhonicích je určena pro obchodníky, obchodní partnery a jejich zákazníky. Můžete očekávat manažerskou inspiraci, přehled o trendech, inovacích a o nových telekomunikačních službách na českém trhu.

Vážení obchodní partneři, vážení klienti,

dovolujeme si Vás jménem všech spolupořádajících firem pozvat na Jarní partnerskou konferenci 2N TELEKOMUNIKACE a.s. a jejích partnerů (ZOOM International, DATASYS, TeliaCall, LCS International, Popron Consulting, Software602), která se uskuteční ve středu 5. 6. 2002 v Kongresovém centru v Průhonicích. Mediálním partnerem konference je týdeník EKONOM.

Konference je určená Vám, našim zákazníkům i Vám obchodním partnerům a věříme, že každému z Vás přinese obchodní inspiraci a nové příležitosti k rozvoji Vaší společnosti.

Představíme Vám společná produktová řešení pro podporu komunikace se zákazníky a pro zvýšení obchodní produktivity malých a středních firem. Živě Vám budeme prezentovat užitné vlastnosti všech nových aplikací, které uvádíme na trh. Předkládaná témata společných prezentací vznikla zejména poté, kdy řada známých firem přijala nabídku 2N TELEKOMUNIKACE a.s. k integraci svých SW produktů s telekomunikačními výrobky řady ATEUS na otevřené aplikační platformě využívající standardů XML. Výsledkem společné práce je celá škála komunikačních řešení, která pokrývají potřeby zákazníků ze segmentů malých firem až po vybavení komerčních kontaktních center velkých společností.

Záměrem prezentace našich partnerů je křížovým způsobem představit svým obchodním partnerům obchodní řešení pro podporu komunikace se zákazníky. Předpokládáme, že tak partneři jednotlivých firem budou mít vzácnou příležitost se na jednom místě seznámit s užitnými vlastnostmi produktů, které si vzájemně nekonkurují, ale naopak překrývají cenové i funkční segmenty trhu. Záměrem pořadatele a jeho partnerů je nepřednášet o technických vlastnostech, ale živě prezentovat užitné vlastnosti svých aplikací.

Konference je určena pro obchodníky, obchodní partnery a jejich zákazníky. Od konference očekávejte manažerskou inspiraci, přehled o trendech, inovacích a o nových telekomunikačních službách na českém trhu.

Stručné představení prezentujících se firem

Konference je připravena jako prodejní podpora obchodním partnerům prezentujících se společností. Účastnický poplatek ve výši 525,- Kč (vč. 5 % DPH) zahrnuje materiály, občerstvení, oběd a závěrečný koktejl. Jedenkrát zaplacený poplatek umožňuje účast až 3 pracovníků z jedné firmy.

Úhradu, prosím, proved‘te hotově při registraci nebo na bankovní účet 2N TELEKOMUNIKACE a.s. č.ú.: 714154001/2400 DIČ: 012-26183960 v.s. 10107 zaregistrováno u KOS v Praze dne 28. 6. 2000, oddíl B, vložka 6613. Daňový doklad Vám bude zaslán poštou nebo jej obdržíte u registrace.

Pro omezený počet účastníků lze zajistit ubytování v hotelu v areálu. Informace poskytne odd. propagace 2N, tel. 02/613 01 600, e-mail : propagace@2n.cz

Formulář přihlášky - http://www.2n.cz/main/articles_detail.asp?StCID=2&Detail=1&IDArt=385

 www.2n.cz

Článek ze dne 20. května 2002 - pondělí